Financieringsvormen

Voor de financiering van uw bedrijf heeft u diverse mogelijkheden. Als u eigen vermogen heeft, kunt u dat uiteraard gebruiken. Heeft u geen of weinig eigen vermogen, dan moet u op zoek naar vreemd vermogen. U kunt naar een bank gaan, maar u kunt ook kapitaal aantrekken via vrienden, investeerders of in de vorm van subsidie.

Levensfase bedrijf

De financieringsbehoefte is ook afhankelijk van de levensfase van uw bedrijf. Een startende onder-nemer heeft bijvoorbeeld een totaal andere financieringsbehoefte dan een ondernemer die met zijn bedrijf in de groeifase verkeert of zijn bedrijf wil consolideren.

Investeerders

Er zijn uiteenlopende financieringsvormen, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen investeerders en financiers. Investeerders verstrekken kapitaal, maar willen in ruil daarvoor aandelen waardoor ze mede-eigenaar van het bedrijf worden. Bovendien beslissen ze vaak mee. Ze lopen wel risico. Gaat het mis, dan zijn ze hun investering kwijt.

Financiers

Financiers verstrekken kapitaal op basis van zekerheden. In ruil voor het lenen van geld vragen ze een vergoeding in de vorm van rente. Daarnaast verlangen ze vaak extra zekerheden die als onder-pand kunnen dienen, bijvoorbeeld een eigen huis of voorraden.

Samenwerking Credion

Als ondernemende accountant creëren wij door de samenwerking met Credion kwalitatieve en efficiënte toegang tot (alternatieve) financieringsbronnen, zodat de ondernemer financieringsdoelstellingen kan realiseren en voldoende geld heeft om te ondernemen.  Door de inzet van crowdfunders, investeerders en factoringmaatschappijen en het gezamenlijk financieringsvolume, is Credion meer dan wie ook in staat hedendaagse bedrijfsfinancieringen te realiseren.

Voorbeelden van financiering:

 • Onderhandse/achtergestelde leningen
 • Hypothecaire geldleningen
 • Rekening-courantkredieten
 • Debiteurenfinanciering
 • Leverancierskredieten
 • Kredieten van banken en financiële instellingen
 • Leasing
 • Huurkoop
 • Durfkapitaal

Subsidies

U kunt daarnaast gebruikmaken van subsidies en regelingen speciaal voor ondernemers.

Voorbeelden van subsidies en regelingen:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Microfinanciering
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • Tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA)
 • Groeifaciliteit
 • Innovatiekrediet
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Meer informatie hierover vindt u ook in onze whitepaper innovatiebox.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over financieringsvormen, neem dan contact op met een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Anderen bekeken

Meer weten?

Rom Ellenbroek

0541-512485
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Financieringsvormen

(10914x gelezen) | investeren,financiering,financieringsvormen,kredieten