Belastingen

Voor een ondernemer zijn er verschillende soorten belasting waar hij mee te maken krijgt. U bent voor de Belastingdienst ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent.

Inkomstenbelasting

Als u een bedrijf (eenmanszaak of vof) heeft, dan moet u over de behaalde winst inkomstenbelasting betalen. Daarom wordt in Nederland gebruikgemaakt van een boxenstelsel om inkomstenbelasting te berekenen. Elke box kent een eigen tarief en vrijstellingen. Box 1 is het inkomen uit werk en woning, box 2 zijn inkomsten uit aandelen en box 3 zijn inkomsten uit sparen en beleggen. Winst uit onderneming wordt belast in box 1.

Aftrekposten

Als ondernemer heeft u recht op enkele aftrekposten die u van de winst mag aftrekken. Wat overblijft is het belastbare inkomen, waarover u vervolgens inkomstenbelasting moet betalen.

Ondernemersaftrek

De belangrijkste aftrekposten zijn de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek. U kunt on-dernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent, winst uit onderneming hebt en bovendien tenminste 1225 uren voor de onderneming werkzaam bent. De ondernemersaftrek is een af-trekpost op uw winst en bestaat onder meer uit zelfstandigenaftrek, startersaftrek en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek bestaat uit drie soorten:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (investeringen in bedrijfsmiddelen)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA).

Als ondernemer komt u bovendien in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. Deze aftrek-post is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen.

Omzetbelasting

Ook krijgt u met omzetbelasting te maken. U betaalt over de omzet btw, de belasting toegevoegde waarde. Over alle producten en diensten die u levert, moet u standaard 6% of 21% btw berekenen. U kunt de btw die u in rekening gebracht krijgt terzake van de inkomen en kosten die u maakt, aftrekken. Het verschil tussen ontvangen btw en betaalde btw moet u periodiek overmaken naar de Belastingdienst. Vanwege de complexiteit van omzetbelasting, heeft de Jong & Laan een omzetbelastingspecialist in huis. 

Vennootschapsbelasting

Oefent u een onderneming uit in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, nv of coöperatie, dan betaalt u vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst die u met die rechtspersoon in een bepaald jaar behaalt, verminderd met de eventuele verliezen.

Tarieven Vpb

De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn:
20% over de eerste € 200.000 van de winst
25% over de winst boven de € 200.000

Dividendbelasting

Als u een onderneming hebt in de vorm van een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv) en de vennootschap maakt winst, dan kan een deel van de winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd in de vorm van dividend. De vennootschap moet hierover dividendbelasting inhouden (15%). Aandeelhouders kunnen dividendbelasting verrekenen met hun verschuldigde inkomstenbelasting.

Meer informatie

Hebt u een vraag over belastingen of uw belastingaangifte, neem dan contact op met een van onze vestigingen bij u in de buurt. 

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Belastingen

(12718x gelezen) | belastingadvies,belasting,belastingaangifte,belastingen