Van gegarandeerd pensioen naar pensioenspaarpot

Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor pensioendatum hoe veel pensioen hij vanaf pensionering gaat ontvangen.

Defined benefit

De pensioenovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemers is dus eigenlijk een juridische belofte van de werkgever aan de werknemers over de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering 'defined benefit'. Deze vorm van pensioen wordt ook wel een salaris-diensttijd-regeling genoemd. Wij kennen er twee, te weten: de eindloonregeling en de middelloonregeling.

Defined contribution

Echter door de momenteel zeer lage marktrente kijken steeds meer werkgevers naar een pensioenregeling waarbij de pensioenovereenkomst (pensioentoezegging) bestaat uit een jaarlijkse pensioenpremie die zij per werknemer beschikbaar stellen. Deze vorm van pensioenregeling heet de beschikbare premieregeling of 'defined contribution'.

Deel op:

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

De Jong en Laan - Van gegarandeerd pensioen naar pensioenspaarpot

(471x gelezen) | pensioen,defined benefit,defined contribution,eindloonregeling,middelloonregeling,beschikbare premieregeling