Nieuws

Datum: maandag 14 november 2011

Wijzigingen in Belastingplan 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft opnieuw enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel Belastingplan 2012. De wijzigingen betreffen onder meer een ontmoedigingsrente in het vitaliteitssparen, de belastingrente en de RDA-beschikking.

Vitaliteitssparen

Het kabinet wil het doorwerken van 62-plussers extra stimuleren en voorkomen dat vitaliteitssparen wordt gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan. Daartoe kan 20% revisierente worden berekend over het totale belastbare voordeel uit vitaliteitssparen. Dit gebeurt met ingang van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 62 jaar bereikt en meer dan € 10.000 heeft opgenomen.

Belastingrente

Weekers verduidelijkt dat belastingrente niet alleen kan worden vergoed als de inspecteur een onjuist standpunt heeft ingenomen over de hoogte van de af te dragen belasting, maar ook als er sprake is van een onjuist standpunt van de inspecteur over de omvang van de belastingteruggaaf.

Kort boekjaar

De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomstenbelasting 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later. Weekers stelt voor dat ook belastingaanslagen vennootschapsbelasting die betrekking hebben op een kort boekjaar 2012 en die na afloop van het boekjaar maar nog in 2012 worden vastgesteld, onder het nieuwe regime van de belastingrente vallen.

RDA-beschikking

De grondslag van de innovatiebox wordt niet verminderd met de aftrek ingevolge een RDA-beschikking. De in de innovatiebox belastbare voordelen worden slechts belast tegen een percentage van 5 procent.

Geen inflatiecorrectie

De in de Successiewet 1956 opgenomen vrijstellingsbedragen die gelden voor schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen en bedrijfsopvolgingen worden niet in het begin van het kalenderjaar 2012 geïndexeerd. Daarnaast bevat deze nota van wijziging enkele aanpassingen met een technisch karakter.

Downloaden

Vierde nota van wijziging belastingplan 2012

Bron: ElsevierFiscaal

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Wijzigingen in Belastingplan 2012

(29213x gelezen) | RDA,Belastingplan 2012,vitaliteitssparen,belastingrente