Nieuws

Datum: maandag 2 januari 2012

Wijziging belastingtarieven per 2012

De Eerste Kamer heeft op 20 december ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012, de Wet uitwerking autobrief en de Geefwet. Dat betekent dat per 1 januari 2012 belastingtarieven wijzigen.

Belangrijkste wijzigingen

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012. Onlangs is een herziene en verbeterde versie gepubliceerd.

Negen hoofdstukken

Dit eindejaarsbericht telt negen hoofdstukken:

  • Inkomstenbelasting
  • Loonbelasting
  • Afdrachtverminderingen loonbelasting
  • Schenk- en erfbelasting
  • Belastingen op milieugrondslag
  • Autobelastingen
  • Vennootschapsbelasting
  • BTW en accijns
  • Overige

Inflatiecorrectie

De inflatiecorrectie voor 2012 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,7%.

Bron: Ministerie van Financiën

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wijziging belastingtarieven per 2012

(29413x gelezen) | belasting,Belastingplan 2012,eindejaarsbericht,belastingtarieven