Nieuws

Datum: dinsdag 27 september 2011

Werkgeversbijdrage kinderopvang omhoog

De werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd. Daarvoor wordt de premieopslag kinderopvang verhoogd van 0,34% naar 0,50%. De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking.

Verhoging premieopslag

Uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en de overheid ieder 1/3 deel van de kosten van de kinderopvang betalen. Werkgevers betalen nu ongeveer 21% van de kosten. Met de verhoging van de premieopslag betalen werkgevers vanaf 2012 1/3 deel van de kosten.

Opslag sectorfondspremie

De werkgever betaalt de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang via een opslag op de sectorfondspremie. De maatregel is onderdeel van de begroting 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Werkgeversbijdrage kinderopvang omhoog

(29007x gelezen) | kinderopvang,werkgeversbijdrage