Nieuws

Datum: dinsdag 14 mei 2013

Werkgever bespaart liever via mobiliteit dan salaris personeel

Werkgevers denken dat het beste bespaard kan worden op reis- en mobiliteitskosten. Denk bijvoorbeeld aan een versobering van de leaseautoregeling of een verlaging van de kilometervergoeding voor dienstreizen.

Capgemini

Recent ontstond discussie rondom Capgemini, dat aan zijn (meest oudere) werknemers vroeg om loon in te leveren. Naar aanleiding hiervan onderzocht adviesbureau Human Capital Group op welke andere manieren werkgevers denken op personeelskosten te kunnen bezuinigen.

Terugvallende omzet

Veel organisaties hebben te maken met een terugvallende omzet, zodat het besparen op personeelskosten een must is. Omdat personeel het belangrijkste kapitaal van een organisatie is, is het van belang dat de motivatie van de medewerkers niet onder de bezuinigingen lijdt.

Goodwill

Werkgevers zullen daarom ten allen tijde moeten afwegen of de opbrengsten van de besparingen opwegen tegen het verlies aan goodwill bij de werknemers.

Reis- en mobiliteitskosten

Volgens de meeste werkgevers kan het beste bespaard worden op de reis- en mobiliteitskosten (43%). Een organisatie kan bijvoorbeeld medewerkers die hun werkzaamheden zonder een auto van de zaak kunnen verrichten, de auto laten inleveren. Ter compensatie kan vervolgens een carpoolregeling worden ingesteld.

Kilometervergoeding

Een andere genoemde maatregel is om in plaats van een auto van de zaak een kilometervergoeding te verstrekken, of om de kilometervergoeding voor zakelijke reizen en voor woon-werkverkeer te verminderen. Ook langer doorleasen en kiezen voor goedkopere, milieuvriendelijkere leaseauto's zijn mogelijkheden om te besparen op mobiliteitskosten.

Huisvestingskosten

Besparingen op huisvestingskosten wordt door 40% van de respondenten gezien als iets waarvoor medewerkers begrip kunnen opbrengen. Werknemers zouden bijvoorbeeld, wanneer hun functie dit toelaat, mobiel kunnen gaan werken. Ook het creëren van flexplekken kan een organisatie een besparing in de huisvestings- en reiskosten opleveren.

Overwerkvergoeding

Een andere 'populaire' maatregel is volgens werkgevers bezuinigen op de overwerkvergoeding (38%). Dit kan bijvoorbeeld door alle overwerkuren niet in geld maar in vrije uren uit te keren.

Pensioen en salaris

De bezuinigingen die volgens werkgevers de meeste weerstand oproepen bij medewerkers, en die het minst makkelijk zijn te realiseren, zijn besparingen op pensioen en salaris. Voor deze maatregelen heeft de werkgever vaak ook instemming van vakbonden of ondernemingsraden nodig.

Arbeidsvoorwaarden

Een wijziging op de arbeidsvoorwaarden kan niet zomaar worden doorgevoerd in de arbeidsovereenkomst, tenzij een werkgever al in het contract heeft laten opnemen dit eenzijdig te mogen doen: dit heet een wijzigingsbeding. De werknemer is alleen verplicht zo'n wijziging te accepteren als het gaat om 'een redelijk voorstel van de werkgever bij gewijzigde (financiële) bedrijfsomstandigheden'.

Balans

Het is ten slotte belangrijk om een juiste balans te zoeken tussen de besparingen en de wensen en drijfveren van de werknemers. Dit om de betrokkenheid van de werknemers te behouden en daarmee te voorkomen dat medewerkers hun heil elders gaan zoeken.

Betrokkenheid werknemers

Het is daarom verstandig medewerkers te betrekken in het proces, bijvoorbeeld door een brainstormbijeenkomst voor alle medewerkers te organiseren en aan medewerkers te vragen of zij nog ideeën hebben hoe kosten bespaard kunnen worden in de onderneming en in hun dagelijkse werkzaamheden.

 Bron: Plein+

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Werkgever bespaart liever via mobiliteit dan salaris personeel

(28804x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,kilometervergoeding,personeelskosten,besparing personeelskosten