Nieuws

Datum: woensdag 1 februari 2012

Vorstverlet vanuit de WW

Door het winterse weer kunnen veel werknemers in met name de bouw niet werken. Hebben uw werknemers nu recht op vorstverlet vanuit de WW?

Risicosfeer

Het vriest op dit moment behoorlijk hard. Leuk voor de schaatsliefhebbers, maar minder plezierig voor werknemers die buiten aan het werk zijn en hun werkgevers. Voor werknemers is het gewoon te koud om te kunnen werken, terwijl werkgevers het salaris voor de werknemers toch moeten doorbetalen. Het koude weer ligt immers in de risicosfeer van de werkgever. Zonder cao bestaat er in ieder geval geen mogelijkheid tot een beroep op een WW-uitkering wegens de vorst.

Recht op WW-uitkering

Een aantal sectoren kent echter een regeling, waarbij de werknemers toch recht kunnen hebben op een WW-uitkering, als er vanwege de vorst niet gewerkt kan worden. Een mogelijk beroep op deze regeling dient in ieder geval opgenomen te zijn in de cao die op uw onderneming van toepassing is.

Lid branchevereniging

Of u van deze cao gebruik kunt maken, hangt af van de vraag of u lid bent van de branchevereniging of van de vraag of de cao op dit moment algemeen verbindend verklaard. Met andere woorden, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit genomen, waardoor een cao ook wordt opgelegd aan werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten.

Aanvullende voorwaarden

Vaak gelden er ook nog aanvullende voorwaarden. De cao's kennen ieder voor zich namelijk verschillende voorwaarden, voordat u een beroep kunt doen op een vervangende WW-uitkering. Zo kent de cao voor de bouwnijverheid bijvoorbeeld 22 wachtdagen. Valt uw bedrijf onder de cao Hellende Daken, Riet- en Leidekkers, dan zijn er geen wachtdagen. Elke cao kent dus een eigen regeling.

Cao's met vorstverlet

De volgende cao's kennen in ieder geval een regeling op het gebied van het vorstverlet:

 • cao ABU-NBBU voor Uitzendkrachten
 • cao Afbouw
 • cao Beroepsgoederenvervoer
 • cao Betonproductenindustrie
 • cao Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingen
 • cao Bouwnijverheid
 • cao Hellende daken, Riet- en Leidekkers
 • cao Houthandel
 • cao Metaal en Techniek
 • cao Metaalelektro
 • cao Mortel en Morteltransport
 • cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Cao controleren

Wij adviseren u dan ook om te controleren of op u een cao van toepassing is, waarin een regeling rond vorstverlet is opgenomen en of u op deze regeling een beroep zou kunnen doen. Ook als u niet onder een van deze cao's valt, adviseren wij u uw eigen cao toch even te controleren. Heeft u daarna toch nog vragen over vorstverlet, neem dan contact op met een van onze personeelsadviseurs.

Meer informatie

Wilt u per cao meer informatie, dan verwijzen we u graag naar de site www.vorstww.nl.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Vorstverlet vanuit de WW

(30463x gelezen) | vorstverlet,WW-uitkering,winterweer,werknemers