Nieuws

Datum: maandag 2 mei 2011

Vlaktaks voor ondernemers?

Het is niet ondenkbaar dat ondernemers voor de inkomstenbelasting straks een eigen belastingbox in de Wet inkomstenbelasting 2001 krijgen. Dat gaat echter wel ten koste van de fiscale ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. Dat schrijft de Staatscourant.

Deze zogenaamde winstbox komt in feite neer op afschaffing van alle fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Het geld dat daarmee vrijkomt, wordt gebruikt voor een apart (laag) ondernemerstarief in een aparte belastingbox. Met andere woorden: ondernemers krijgen dan te maken met één belastingtarief, een zogenaamde vlaktaks. De winst uit de onderneming wordt dan niet langer progressief belast. Dat is voor ondernemers wel zo duidelijk en transparant. Zij weten gelijk waar ze aan toe zijn en hoeveel ze overhouden aan elke extra euro winst.

Bijkomend voordeel is dat door het omzetten van fiscale ondernemersfaciliteiten in een laag tarief, allerlei ingewikkelde regelingen, die zowel de ondernemer als de Belastingdienst veel last bezorgen, vervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het urencriterium. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moeten ondernemers aantonen dat zij in een jaar minimaal 1225 uren aan hun onderneming hebben besteed. Daarover wordt tot op heden veel geprocedeerd. Dit gebeurt met name in de gevallen dat er sprake is van een combinatie van een dienstbetrekking en het drijven van een onderneming. Dergelijke regels maken ondernemersfaciliteiten tijdrovend en ingewikkeld. Daardoor geven ze 'gedoe' en kunnen ze hun doel voorbijschieten.

Hoewel een winstbox er als concept zeer aantrekkelijk uitziet, is het onmogelijk om deze bijvoorbeeld al in 2012 in te voeren. Een winstbox is namelijk nogal een rigoureuze ingreep in het bestaande stelsel van de inkomstenbelasting. Zo moet bijvoorbeeld goed gekeken worden hoe hoog het tarief zal moeten worden. Als het tarief te laag wordt vastgesteld, zal het voor veel ondernemers die hun onderneming in de vorm van een bv drijven aantrekkelijk worden om voortaan weer als ondernemer voor de inkomstenbelasting door het leven te gaan en dat kost de schatkist dan weer geld.

Een te hoog tarief betekent weer dat veel ondernemers voor de inkomstenbelasting ertoe zullen overgaan om een bv op te richten (zij worden dan dga, directeur-grootaandeelhouder) omdat het tarief van de vennootschapsbelasting aantrekkelijker is dan het tarief in de winstbox en dat kost de schatkist ook weer geld. Kortom, er zal een evenwichtig tarief moeten worden gevonden.

Het ministerie van Financiën heeft voor de bestaande ondernemers uitgerekend hoe hoog een vlak winstboxtarief zou kunnen worden waarin alleen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek), de mkb-winstvrijstelling, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid opgaan. Dat moet een tarief van circa 28,5% mogelijk maken. Dit tarief zou nog verder kunnen dalen naarmate ook andere fiscale ondernemersfaciliteiten in het tarief opgaan. Maar van een dergelijk laag tarief zal, zoals gezegd, een te sterke aanzuigende werking uitgaan naar dga's en zogenaamde resultaatgenieters (inkomsten uit arbeid niet in dienstbetrekking). Dit kan een dusdanig grote derving opleveren, dat een hoger tarief op voorhand noodzakelijk is.

Bovendien is het de vraag of een tarief van 28,5% voor ondernemers wel in verhouding staat tot een maximumtarief van 52% voor werknemers. Het antwoord is ronduit nee. En zo zijn er nog talloze andere vragen die een antwoord behoeven. Al deze vragen leiden ertoe dat het kabinet het idee van de winstbox eerst verder wil bestuderen. Dat kost tijd. Daarom hoopt het in de tweede helft van 2012 met een verkennende nota over de mogelijkheden van een winstbox te komen.

Hoe dan ook, de invoering van deze box heeft sterke herverdelingseffecten en kan dus alleen geleidelijk gebeuren. Het kabinet geeft aan het desalniettemin noodzakelijk te vinden om nu alvast stappen te nemen ten aanzien van de ondernemersfaciliteiten. Deze stappen moeten in lijn zijn met de gedachten achter een winstbox.

Als eerste stap gaat het kabinet de zelfstandigenaftrek daarom omzetten in een vast bedrag dat onafhankelijk is van de hoogte van de winst. Elke ondernemer krijgt dan ongeacht de hoogte van zijn winst een vaste aftrek van circa € 7200. Boven deze vaste basisaftrek blijft dan de winstafhankelijke vrijstelling (de mkb-winstvrijstelling) gelden.

De huidige zelfstandigenaftrek zal alleen nog dit jaar gelden. Het kabinet heeft namelijk aangegeven de vaste basisaftrek te willen opnemen in het Belastingplan 2012 dat op de derde dinsdag in september naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Vermoedelijk heeft de invoering van een winstbox nog een lange weg te gaan en het is nog maar de vraag of die er ooit komt. De gedachte is sympathiek, maar er zijn op dit moment nog te veel vragen.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Vlaktaks voor ondernemers?

(29938x gelezen) | vlaktaks