Nieuws

Datum: dinsdag 5 juli 2011

Vijf wetswijzigingen voor ondernemers

Voor de ondernemer in Nederland zijn er met ingang van 1 juli 2011 een aantal wetswijzigingen van kracht geworden. We zetten ze voor u nog even op een rijtje.

Verklaring van geen bezwaar bv/nv. 

Voor het oprichten van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is geen voorafgaande toestemming meer nodig van het Ministerie van Justitie. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook zo'n 90 euro aan kosten. In plaats van deze preventieve check komt er overigens wel een systeem van doorlopende controle.

Privégebruik auto van de zaak en btw-heffing

Het verschil tussen privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers is verdwenen. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt nu, als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld, als fictieve dienst belast naar het daadwerkelijke privégebruik van de auto. De btw-heffing is dus niet meer gerelateerd aan de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting.

Verhoging wettelijke rente

De wettelijke rente voor zogenaamde niet-handelstransacties is verhoogd van 3% naar 4%. Het gaat hier om alle transacties met een bedrijf waarbij een particulier of consument is betrokken. De wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheidsinstanties (de handelsrente) staat momenteel overigens op 8%.

Bevoegdheid kantonrechter

De bevoegdheid van de kantonrechter is uitgebreid van zaken met een waarde van € 5.000,- naar € 25.000,-. Daarbij komt dat de kantonrechter nu, naast arbeids- en huurgeschillen, bevoegd is in geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet (leningen tot € 40.000,-).

Minimumloon

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij volledig dienstverband is vastgesteld op € 1.435,20 per maand.

Bron: Z24

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Vijf wetswijzigingen voor ondernemers

(30827x gelezen) | wetswijziging