Nieuws

Datum: donderdag 21 april 2011

Verrekenen premiekorting kan nu voordeliger uitvallen

Heeft of neemt u een arbeidsgehandicapte of oudere werknemer in dienst? U kunt dan wellicht in aanmerking komen voor een korting op de premies werknemersverzekeringen. Sinds 1 januari 2011 is het toegestaan die premiekorting te verrekenen in een ander tijdvak of met een aangifte die u onder een ander subnummer doet.

De totale korting op de WW-premie en de WAO/WIA-premie kan oplopen tot € 6.500 per werknemer per jaar. Voor parttimers moet u dit bedrag naar rato berekenen. U verrekent de premiekorting met de WAO/WIA-premie en het werkgeversdeel van de WW-premie, die u voor al uw werknemers samen moet betalen.

Ander tijdvak

De korting kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen. Als u over een bepaald tijdvak € 600 aan dergelijke premies moet afdragen, kan de totale korting dus nooit hoger zijn dan € 600. Misschien gebruikt u daardoor niet de hele premiekorting.

U mag nu het premiekortingdeel dat u niet gebruikt heeft, verrekenen met de premies werknemersverzekeringen, die u in een ander aangiftetijdvak moet afdragen. Dit tijdvak kan eerder of later zijn, maar moet wel in hetzelfde kalenderjaar vallen. Er moet natuurlijk in het betreffende tijdvak wel ruimte zijn om te verrekenen.

Het is overigens niet noodzakelijk dat de werknemer, waarvan de premiekorting wordt doorgeschoven in het betreffende tijdvak, ook echt in dienst was.

Ander subnummer

Het deel van de premiekorting dat u niet benut heeft, mag u verrekenen met premies werknemersverzekeringen, die u onder een ander subnummer moet afdragen. Dit kan zowel hetzelfde als een later tijdvak zijn, maar moet in hetzelfde kalenderjaar vallen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: HR Praktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Verrekenen premiekorting kan nu voordeliger uitvallen

(30753x gelezen) | premiekorting