Nieuws

Datum: vrijdag 20 januari 2012

Verlaging onbelaste kilometervergoeding niet uitgesloten

In antwoord op Kamervragen laat staatssecretaris Weekers van Financiën weten dat hij niet uitsluit dat de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 p/km in de toekomst lager zal uitvallen.

Bestrijden van files

Weekers verkent samen met de minister van I&M de mogelijkheden om langs fiscale weg een bijdrage te leveren aan het bestrijden van files. Weekers: "Uitgangspunt bij de verkenning is dat alle opties die een mogelijk effect hebben op het terugbrengen van files en die bijdragen aan mijn streven om te komen tot een robuust, eenvoudig en fraudebestendig belastingsysteem, worden onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar het mobiliteitseffect van een eventuele verlaging van de onbelaste kilometervergoeding."

Inkomensderving

Volgens de staatssecretaris is zonder concrete vormgeving van een dergelijke maatregel geen inschatting te geven van een eventuele inkomensderving voor de gemiddelde werknemer. "De vraag is ook hoe een werkgever zal reageren op een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer. Hij kan er namelijk zonder meer voor kiezen om zijn huidige kilometervergoeding van (stel) 19 cent per kilometer te blijven betalen. In dat geval zullen de gevolgen voor de werknemer beperkt zijn tot de belasting over de zes cent die de kilometervergoeding dan uitstijgt boven de tot 13 cent verlaagde onbelaste kilometervergoeding," aldus Weekers.

Niet vooruit lopen

De staatssecretaris wil nog niet vooruit lopen op het resultaat van de verkenning. Weekers: "Dat betekent dat ik in deze fase ook geen antwoord kan geven op de vraag of een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding ook gevolgen zal hebben op de kilometers die worden afgelegd met het openbaar vervoer, met elektrische of hybride auto's dan wel met de fiets of de brommer. Een wijziging van een tarief of de verlaging van een tegemoetkoming beschouw ik overigens niet als een toename van instrumentalisme. Er komt immers geen nieuwe regeling bij."

Bijlage

Beantwoording Kamervragen over de onbelaste reiskostenvergoeding

Bron: Plein+ 

 

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Verlaging onbelaste kilometervergoeding niet uitgesloten

(29062x gelezen) | kilometervergoeding,verlaging,reiskostenvergoeding,kamervragen