Nieuws

Datum: maandag 31 oktober 2011

Urencriterium cruciaal voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Het urencriterium is van cruciaal belang voor de toepassing van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dat bleek onlangs weer bij een zaak die door het gerechtshof Arnhem werd behandeld.

Dikke streep

Kan de ondernemer niet bewijzen dat hij voldoende uren heeft gestoken in zijn bedrijf, dan zet de rechter een dikke streep door een aantal faciliteiten. Zo ook voor een zelfstandig financieel planner die twee dagen per week voor een baas werkt.

Zelfstandig financieel planner

De zaak is als volgt. De man in kwestie is zelfstandig financieel planner en is twee dagen per week werkzaam in dienstbetrekking. Bij zijn aangiften over het belastingjaar 2007 claimt hij de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Minder dan 1225 uren

De inspecteur weigert de aftrek, omdat hij minder dan 1225 uren werkzaamheden heeft verricht voor zijn onderneming. Zowel Rechtbank Arnhem als Hof Arnhem deelt de mening van de inspecteur. De financieel planner heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en/of de MKB-winstvrijstelling.

Urencriterium

Voor enkele belangrijke aftrekposten, zoals toevoegingen aan de oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek, moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium: hij dient in het kalenderjaar ten minste 1225 uren werkzaam te zijn in zijn onderneming. Anders heeft hij geen recht op deze fiscale aftrekposten.

MKB-winstvrijstelling

Voor de belastingjaren 2007 tot en met 2009 gold dat voor het toepassen van de MKB-winstvrijstelling eveneens voldaan moest zijn aan het urencriterium. Sinds 2010 geldt deze voorwaarde niet meer voor de MKB-winstvrijstelling.

Ook de zelfstandig ondernemer die minder dan 1225 uren per jaar voor zijn onderneming werkzaam is, heeft recht op de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 12% van de winst na vermindering met de ondernemersaftrek.

Eén vast bedrag aan zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek is onder andere afhankelijk van de winst die de zelfstandig ondernemer heeft genoten. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek. In het Belastingplan 2012 is voorgesteld dit te wijzigen.

Vanaf 2012 geldt dan nog één vast bedrag aan zelfstandigenaftrek, ongeacht de winst die de ondernemer heeft gehad. Dit vaste bedrag is in het Belastingplan 2012 vastgesteld op € 7.280 en zal niet worden geïndexeerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dancontact op met uw adviseur.

Bijlage

Uitspraak Hof Arnhem, 20 september 2011

Bron: Plein+

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Urencriterium cruciaal voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

(29383x gelezen) | zelfstandigenaftrek,MKB-winstvrijstelling,urencriterium