Nieuws

Datum: maandag 13 februari 2012

Toch bijtelling bij verhuur aan fiscale partner

Gebruikt u de auto van de zaak ook voor privézaken, dan moet u een bijtelling voor dit privégebruik tot het inkomen rekenen. U voorkomt deze bijtelling niet door de auto aan uw (fiscale) partner te verhuren. Dit blijkt uit een rechtszaak van de rechtbank in Leeuwarden.

Fiscaal partnerschap

In deze zaak ging het om een ondernemer, die in 2007 samenwoonde en koos voor fiscaal partnerschap. Voor zijn werkzaamheden schafte hij een auto aan van € 51.000. Hij rekende deze auto tot het ondernemingsvermogen. Alle ritten van deze auto verwerkte hij in een rittenregistratie. Daarnaast beschikten ze beiden over een auto voor de privéritten.

Boekenonderzoek

Naast de privéritten en de zakelijke ritten gebruikte de ondernemer de auto van de zaak ook voor de verhuur aan zijn partner. In 2007 was dat 38 keer, waarbij de auto ook was gebruikt voor een vakantie naar Frankrijk. De inspecteur merkte dit op bij een boekenonderzoek en vond dat de ondernemer wel een bijtelling voor het privégebruik moest opnemen. Hij legde hiervoor een navorderingsaanslag op. De ondernemer vond echter dat er geen sprake was van privégebruik.

Vakantiekilometers zijn privékilometers

De rechtbank moest zich over deze zaak uitspreken en bepaalde dat de ondernemer de vakantiekilometers tot het privégebruik moest rekenen. Hierbij maakte het niet uit dat de auto aan de partner was verhuurd. De inspecteur legde dus terecht een navorderingsaanslag op voor de bijtelling wegens het privégebruik van de auto van de zaak. De ondernemer had dit moeten weten en de opgelegde boete was dan ook terecht.

Uitspraak rechtbank

Rechtbank Leeuwarden, 22 november 2011, LJN: BV1158

Bron: Fiscaal Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Toch bijtelling bij verhuur aan fiscale partner

(29035x gelezen) | auto van de zaak,bijtelling,fiscaal partner