Nieuws

Datum: maandag 17 oktober 2011

Tijdelijke contracten moeten langer duren

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om langere tijdelijke contracten aan hun werknemers te verstrekken. Dat blijkt uit een brief over het nieuwe bedrijfslevenbeleid van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit moet werkgevers stimuleren om meer te investeren in de inzetbaarheid van het tijdelijke personeel.

Beter inzetbaar

Uit de bedrijfslevenbrief, waarin het toekomstige economische beleid wordt geschetst, blijkt dat uw werkgever straks de mogelijkheid moet krijgen om werknemers na een kort tijdelijk contract een langlopend tijdelijk contract aan te bieden.

Dit contract mag dan zelfs voor een periode van zeven tot tien jaar worden afgesloten. Met deze maatregel wil de minister bereiken dat werknemers zich blijven ontwikkelen en daardoor beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

Zekerheid voor jongeren valt weg

FNV is het niet eens met het voorstel van Verhagen, want vooral jongeren zijn vaak aangewezen op tijdelijke contracten. Voor veel van deze werknemers is de zekerheid van een vast contract belangrijk, omdat zij hierdoor bepaalde verplichtingen - zoals het afsluiten van een hypotheek - kunnen aangaan.

Verder kunnen werknemers nu al een langer tijdelijk contract krijgen, namelijk het eerste contract. In de cao kan uw werkgever met de vakbonden afspraken maken die afwijken van de ketenbepaling.

Ketenbepaling zorgt voor vast contract

De ketenbepaling in de Flexwet zorgt er nu voor dat werknemers in principe na drie tijdelijke contracten of een periode van drie jaar een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers onder de 27 jaar is dit tijdelijk vier contracten of vier jaar.

Een tussenvorm is er op dit moment nog niet: een werknemer krijgt na het eerste tijdelijke contract ofwel een tweede kortdurend tijdelijk contract ofwel een vast contract.

Bron: OR Rendement

Naar overzicht

Anderen bekeken

Deel op:

De Jong en Laan - Tijdelijke contracten moeten langer duren

(29309x gelezen) | personeel,tijdelijke contracten