Nieuws

Datum: maandag 27 februari 2012

Te hoge WOZ-beschikking? Maak bezwaar

Gemeenten verzenden op dit moment de WOZ-beschikkingen voor 2012. Deze kennen een waardepeildatum van 1 januari 2011. Bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw pand te hoog is, dan kunt u bezwaar maken.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is van belang voor de volgende belastingen en heffingen:

  • onroerende zaakbelasting
  • eigenwoningforfait en box 3 in de inkomstenbelasting
  • afschrijvingsbasis inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  • waterschapsbelasting
  • riool- en afvalstoffenheffing
  • erf- en schenkbelasting.

Economisch verkeer

Gemeenten stellen de WOZ-waarde vast op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Veranderingen aan het pand tussen de peildatum en de ingangsdatum van de WOZ-beschikking worden wel meegewogen zoals verbouwing of sloop.

Huurwaardekapitalisatiemethode

De waarde van woningen wordt vastgesteld door vergelijking met vergelijkbare verkochte woningen in de omgeving van uw woning. Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd met behulp van de zogenaamde huurwaardekapitalisatiemethode (huurwaarde x een bepaalde factor).

Bezwaar maken

Er wordt over de WOZ heel veel geprocedeerd. Ook over kleinere geschillen kunt u procederen nu de zogenaamde Fierens-marge niet meer van toepassing is na een arrest van de Hoge Raad in 2010. De Fierensmage was in het leven geroepen om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardegeschillen te beperken. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, dan moet u dit doen binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking.

Uitzonderingen

Een nieuwe eigenaar van een bestaande onroerende zaak (koper, erfgenaam) kan alsnog bezwaar maken. Sommige gemeenten sturen een nieuwe eigenaar op eigen initiatief een WOZ-beschikking. Is dat niet het geval, dan moet de nieuwe eigenaar er zelf om verzoeken. Er loopt dan een nieuwe bezwaartermijn van zes weken na dagbehandeling van de WOZ-beschikking.

Erfgenamen

Erfgenamen die na 1 januari 2012 een woning erven, kunnen voor de erfbelasting kiezen om gebruik te maken van een actuelere WOZ-waarde (in plaats van de waardepeildatum van het voorafgaande jaar).

Contact

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, neem dan contact op met uw adviseur. Indien nodig kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van een bezwaarschrift.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Te hoge WOZ-beschikking? Maak bezwaar

(29700x gelezen) | bezwaar maken,woz,woz-beschikking,pand