Nieuws

Datum: maandag 25 juli 2011

Tbs-regeling mag worden toegepast bij samenwerkingsverband

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de reikwijdte van het begrip ‘samenwerkingsverband’ voor de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling). Het ging hier om een belastingadviseur die in 2006 als partner toetrad tot een belastingadvieskantoor.

Aandelenkapitaal

Het kantoor bestond uit een bv als holding en een nv als werkmaatschappij. Op grond van de aansluitingsovereenkomst tussen de holding en de werk-bv van de adviseur moest die laatste aandelenkapitaal verstrekken aan de bv en de belastingadviseur zelf een achtergestelde lening aan de nv.

Geldlening

De adviseur sloot bij de bank een geldlening af tot hetzelfde bedrag als de achtergestelde lening. De adviseur stelde vervolgens dat het saldo van zijn banklening en achtergestelde lening aan de nv (per saldo nihil) een box 3-vermogensbestanddeel vormde.

Aanknopingspunten

Op basis van de wetsgeschiedenis van de tbs-regeling en de ruime bewoordingen van de wettekst zag het Amsterdamse Hof aanknopingspunten om de tbs-regeling ook toe te passen in de onderhavige situatie. Dit hoewel de lening niet was verstrekt aan het samenwerkingsverband als zodanig, maar aan een vennootschap die van dit samenwerkingsverband deel uitmaakte. De adviseur kreeg gelijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Bijlagen:

LJN: BR1922, Gerechtshof Amsterdam , 10/00124  (73.50 KB)

Bron: Plein+

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Tbs-regeling mag worden toegepast bij samenwerkingsverband

(30933x gelezen) | tbs-regeling,samenwerkingsverband