Nieuws

Datum: maandag 29 augustus 2011

Subsidie Jonge landbouwers

Van 3 oktobertot en met 11 november 2011 wordt de subsidie 'Jonge landbouwers' opengesteld. De subsidie is bedoeld voor landbouwers jonger dan 40 jaar, die, op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag door Dienst Regelingen (DR), ten hoogste drie jaar geleden voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn begonnen.

Subsidiebedrag

Evenals vorig jaar kan 25% subsidie over de subsidiabele kosten worden ontvangen. Het minimum bedrag dat aan subsidie wordt verstrekt, bedraagt € 5.000 en het maximum subsidiebedrag is € 25.000. Het bedrag aan subsidiabele kosten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, moet dus liggen tussen € 20.000 en € 100.000.

Leaseovereenkomst

Bij de aanvraag in 2011 is lease niet meer toegestaan. Voor de investering mag dus geen leaseovereenkomst worden aangegaan.

Investeringcategorieën

De subsidiabele kosten zijn ingedeeld in vier investeringscategorieën:

  • Gebouwen: het aankopen, verbouwen, inrichten en nieuw bouwen van stallen, kassen, loodsen en schuren.
  • Machines en verplaatsbare installaties: de aanschaf van nieuwe machines en installaties. Eenvoudige vervangingsinvesteringen zijn niet subsidiabel.
  • Grondverwerving: het verwerven en verbeteren van landbouwgrondgrond. Reguliere werkzaamheden of onderhoud aan de grond zijn niet subsidiabel.
  • Overige landbouwinvesteringen: Investeringen, die niet onder één van de andere categorieën vallen. Bijvoorbeeld erfverharding, sleufsilo, mestsilo, afdekzeil. Ook allerlei losse zaken die geen machine of installatie zijn of niet direct bij een gebouw horen.

Budget

Er is een budget van € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Indien nodig wordt het budget verhoogd. Op dit moment is er echter nog geen zekerheid, dat dit daadwerkelijk gebeurt.

Bron: AgroAdviseur

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidie Jonge Landbouwers

(49095x gelezen) | subsidies