Nieuws

Datum: donderdag 5 januari 2012

Strengere meldplicht voor werkgevers bij ontslagronde

Werkgevers die 20 of meer werknemers willen ontslaan, zijn vanaf 1 maart altijd verplicht dit van tevoren te melden aan uitkeringsinstituut UWV en de vakbonden van het personeel.

Individuele afspraken

Deze verplichting geldt ook als een werkgever bij het reorganiseren van zijn bedrijf individuele afspraken weet te maken met de medewerkers over ontbinding van hun arbeidscontract.

Aanpassing regels Wmco

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) past hiertoe de regels van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) aan. Kamp had de Tweede Kamer ruim een jaar geleden al toegezegd de wet aan te scherpen na signalen dat werkgevers in onder meer de bouw de regels over het melden van collectieve ontslagen zouden omzeilen door individuele afspraken met werknemers te maken.

Ontslag terugdraaien

Vanaf 1 maart maakt het niet meer uit op welke manier een werkgever personeel wil ontslaan;

  • via het UWV
  • via de rechter of
  • via een individuele beëindigingsovereenkomst.

Als het gaat om 20 of meer ontslagen om bedrijfseconomische redenen, moet dat vooraf worden gemeld bij het UWV en de vakbonden. Als werkgevers deze verplichting niet nakomen, kan een ontslag worden teruggedraaid.

Bron: P&O Actueel

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Strengere meldplicht voor werkgevers bij ontslagronde

(28964x gelezen) | personeel,ontslagrecht,meldplicht,wet melding collectief ontslag