Nieuws

Datum: donderdag 18 augustus 2011

Scherper credit management loont

In de zomer moeten bedrijven extra scherp op hun credit management zitten schrijft Management Team. Door vakanties blijven facturen vaak te lang liggen.

Verscherpte aandacht

Dat meer aandacht voor credit management loont blijkt vandaag eens te meer. Bedrijven betalen hun rekeningen weer sneller dan voor de recessie en dat is voor een groot deel te danken aan de verscherpte aandacht hiervoor. Een factuur wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld na 45,5 dagen voldaan, tegenover ruim 50 dagen in 2007.

Dat blijkt uit een analyse van ING. De snellere betalingen hebben een gunstig effect op het werkkapitaal en de liquiditeitspositie van bedrijven.

Betalingsmoraal

De verbeterde betalingsmoraal is opvallend. De financiële positie van Nederlandse bedrijven heeft te lijden gehad onder de recente economische terugslag. Gezien het relatief hoge aantal faillissementen werkt dit ook medio dit jaar nog door.

Zomer brengt risico's mee

Hoewel de dalende gemiddelde betalingstermijn een gunstig teken is, blijven risico's onverminderd bestaan. Het aandeel lang openstaande facturen stijgt namelijk. Bovendien is de afschrijving met 2,5 procent van de omzet nog altijd aanzienlijk.

Kapitaal- en risicokosten

Het betaalgedrag beweegt dus twee kanten op en de onderlinge verschillen tussen debiteuren nemen toe. Aan de ene kant is er een groeiende groep die sneller en binnen de contractuele betalingstermijn van gemiddeld circa 25 tot 26 dagen betaalt, anderzijds staat ook een deel van de facturen langer open. Aangezien kapitaal- en risicokosten van een bedrijf sterk oplopen met de mate van overschrijding is dit geen goed nieuws.

Laatbetaler

Daar komt bij dat in de zomer het betalingsrisico stijgt. Betalen is nog lang niet altijd een kwestie van een automatische handeling. Waar in de zomermaanden meer mensen met vakantie zijn, blijkt uit ervaring dat er later wordt betaald. Hoewel de gemiddelde betalingstermijn verbetert, blijft de laatbetaler juist nu om extra aandacht vragen.

Bron: Management Team

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Scherper credit management loont

(49195x gelezen) | credit management,facturen