Nieuws

Datum: vrijdag 18 november 2011

Regels suppletie btw aangescherpt

In het Belastingplan 2012 is voorgesteld dat ondernemers vanaf 1 januari 2012 de Belastingdienst moeten informeren wanneer eerder ingediende aangiften btw niet volledig of niet correct zijn.

Vrijwillig verbeteren

Het kan voorkomen dat een ondernemer achteraf opmerkt dat geen of te weinig btw op de aangifte is aangegeven in een aangiftetijdvak. De ondernemer kan deze fout vrijwillig verbeteren door een suppletie btw op te stellen en in te dienen bij de Belastingdienst. In de praktijk wordt dan in de meeste gevallen slechts een verzuimboete of zelfs geen boete opgelegd.

Informatieverplichting

Door de nieuwe wettelijke informatieverplichting in het Belastingplan 2012 zal de ondernemer na ontdekking van de, niet of te weinig aangegeven, btw op eigen initiatief een suppletie btw moeten indienen. Het niet nakomen van deze verplichting kan een boete opleveren die kan oplopen tot 100% van het niet aangegeven bedrag aan btw.

Onjuistheden

In de praktijk blijkt vaak dat bij het samenstellen van de jaarrekening deze onjuistheden naar voren komen. In een ministeriële regeling zal daarom nog worden opgenomen binnen welke termijn na het einde van het kalenderjaar een suppletie moet worden ingediend om deze nieuwe boete te voorkomen.

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Verwante artikelen

Deel op:

De Jong en Laan - Regels suppletie btw aangescherpt

(29568x gelezen) | jaarrekening,btw,Belastingplan 2012,suppletie