Nieuws

Datum: woensdag 25 januari 2012

RDA-aanvragen vanaf 1 mei 2012

WBSO-aanvragen met een startdatum voor 1 juli 2012 komen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 voor de RDA in aanmerking. Deze aanvragers krijgen van AgentschapNL de mogelijkheid om alsnog een RDA-aanvraag in te dienen.

Gecombineerde aanvragen

Bij nieuwe WBSO-aanvragen die een startdatum hebben vanaf 1 juli 2012 kan men tegelijkertijd een RDA-aanvraag indienen. Deze gecombineerde aanvragen voor de WBSO en RDA kunnen vanaf 1 mei 2012 worden ingediend.

Stimuleren innovatie

Per 1 januari 2012 is de fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA) gestart. RDA stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven. Ook kleine bedrijven kunnen gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Geringe administratiekosten

De regeling is zo vormgegeven dat ondernemers hiervoor geringe administratiekosten hoeven te maken. Dat blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA) die 16 december 2011 door de ministerraad is vastgesteld.

WBSO en RDA

De RDA is gericht op kosten en uitgaven die betrekking hebben activiteiten die in aanmerking komen voor de WBSO. Ondernemers kunnen alleen een RDA-aanvraag indienen indien zij beschikken over een WBSO-verklaring.

Extra aftrek

Met RDA wordt het percentage van de extra aftrek in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit - bij een tarief van 25% - een nettovoordeel op van 10%. Ondernemers die gebruikmaken van de WBSO-regeling en een geringe S&O-inspanning (minder dan 150 uur per maand) hebben, kunnen gebruikmaken van een vaste aftrek van € 6 per S&O-uur.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - RDA-aanvragen vanaf 1 mei 2012

(29349x gelezen) | vennootschapsbelasting,WBSO,innovatie,RDA