Nieuws

Datum: maandag 1 augustus 2011

Protocol beschrijft wat u moet doen bij WGA

Weet u wat uw onderneming nog moet doen als een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling een WGA-uitkering krijgt? Veel werkgevers weten niet welke verplichtingen en mogelijkheden er dan zijn en wie hen daarbij kunnen helpen. Daar willen verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbeidsdeskundigen gezamenlijk verandering in brengen met een protocol.

Wet inkomen naar arbeidsvermogen

Werknemers die na twee jaar ziekte en loondoorbetaling nog niet (volledig) hersteld zijn, kunnen in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en werknemers die op termijn nog (gedeeltelijk) zullen herstellen, verzorgt deze wet onder voorwaarden een uitkering vanuit de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Daarnaast blijft de werknemer nog gewoon gedeeltelijk voor uw onderneming aan het werk.

Betere resultaten bij uitvoering WIA

Voor werkgevers is vaak niet duidelijk wat in deze situatie nog hun verplichtingen zijn. Daarom hebben verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbeidsdeskundigen besloten om een protocol op te stellen. Het protocol moet duidelijk maken wat u en de gedeeltelijk zieke werknemer moeten doen bij de re-integratie en op welke dienstverlening u aanspraak kunt maken. Dit moet leiden tot betere resultaten bij de uitvoering van de WGA.

Protocol voor eerste twee ziektejaren

Op dit moment zijn zulke wettelijke eisen en private afspraken er al wel voor de eerste twee ziektejaren. Uit een recente WIA-evaluatie blijkt dat deze hebben bijgedragen aan een daling van het ziekteverzuim. Daarom moeten er ook duidelijke afspraken komen voor de periode na twee jaar ziekte.

Meer informatie

Heeft u vragen over de WGA, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: Salarisrendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Protocol beschrijft wat bedrijf moet doen bij WGA

(29467x gelezen) | zieke werknemer,WGA,protocol