Nieuws

Datum: donderdag 22 september 2011

Prinjesdag 2011: sombere vooruitzichten

Iedereen moet de broekriem aanhalen. Dat is toch wel de sombere teneur van Prinsjesdag 2011. Het kabinet moet in de komende jaren 18 miljard euro besparen en heeft dat gedaan met een pakket maatregelen waar iedere Nederlander de gevolgen van zal merken.

Bovendien speelt ook nog de eurocrisis en een haperende wereldeconomie, waardoor de economische vooruitzichten verre van rooskleurig zijn.

Hoofdlijnen

Voor u als ondernemer heeft dit alles ook gevolgen. Een voordeel: als ondernemer bepaalt u zelf de koers. Natuurlijk ontkomt u niet aan allerlei regels en administratieve en fiscale verplichtingen, maar u staat nog steeds zelf aan het roer van uw bedrijf. Aan de hand van de Miljoenennota en het Belastingplan 2012 schetsen we op hoofdlijnen wat u de komende tijd fiscaal staat te wachten.

Lasten bedrijfsleven omhoog

Het kabinet heeft geprobeerd de bezuinigingen evenredig over de burgers en het bedrijfsleven te verdelen. Dit betekent dat ook voor het bedrijfsleven de lasten volgend jaar omhoog gaan. Het is de bedoeling dat ze in de jaren na 2012 weer worden teruggeschroefd. Ook komt er dit jaar een einde aan het versneld (willekeurig) afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen.

Vereenvoudiging belastingheffing

Het kabinet probeert de belastingheffing verder te vereenvoudigen door een aantal kleine heffingen te schrappen. Zo verdwijnen de afvalstoffenheffing, grondwaterbelasting, verpakkingsbelasting en het eurovignet. Ook de bijdrage voor de Kamer van Koophandel wordt afgeschaft. Daarnaast komt er een uniforme zelfstandigenaftrek,

Bevorderen innovatie

Een van de aandachtspunten waar het kabinet stevig op inzet, is naast gezonde overheidsfinanciën een versterking van de economie. Dit laatste wil het kabinet onder meer bereiken door het ondernemersklimaat via innovatie te bevorderen. Ondernemers zorgen immers voor banen en groei. Bedrijven die investeren in vernieuwing kunnen deze kosten aftrekken van hun inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze Research & Development Aftrek (RDA) gaat 1 januari 2012 in.

Whitepaper

Uiteraard hebben wij de Miljoenennota en het Belastingplan 2012 uitvoerig voor u bestudeerd. In een whitepaper hebben we de belangrijkste maatregelen opgenomen, zodat u snel op de hoogte bent wat u het komend jaar te wachten staat.

Downloaden whitepaper Prinsjesdag 2011

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Prinjesdag 2011: sombere vooruitzichten

(28876x gelezen) | whitepaper,Prinjesdag 2011