Nieuws

Datum: maandag 20 juni 2011

Pensioenafspraken op een rij

Werkgevers, vakbeweging en kabinet zijn het vrijdag eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. Zo gaat de pensioenleeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. Ook wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Het volgende is afgesproken:

  • De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gaan in 2020 van 65 naar 66 jaar. De pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 naar 67 jaar.
  • Het blijft mogelijk eerder te stoppen met werken, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5% gekort voor ieder jaar dat iemand eerder stopt.
  • Als mensen langer doorwerken dan de vastgestelde AOW-leeftijd, krijgen ze juist een toeslag van 6,5% op de uitkering.
  • De AOW gaat vanaf 2013 bovenop de inflatie 0,6% extra omhoog. Dat moet ook mensen met een laag inkomen in staat stellen ervoor te kiezen eerder met pensioen te gaan.
  • Vanaf 2020 komt er voor lagere inkomens een extra ouderenkorting van maximaal 300 euro per jaar.
  • De hoogte van het pensioen bij het beëindigen van de loopbaan wordt minder gegarandeerd en meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen.
  • De pensioenpremies worden gestabiliseerd. Ze zullen in principe niet meer verder stijgen, maar blijven ook gelijk in vette tijden voor de pensioenfondsen.
  • Vanaf 2013 worden de belastingvoordelen voor het sparen voor extra pensioen beperkt.
  • Afspraken die ouderen stimuleren langer door te werken. Zo komt er een bonus voor werkgevers als zij oudere werknemers in dienst nemen.
  • De verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) blijft tot 2020 open als een bruggetje naar hun pensioen, omdat de kansen voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt nog altijd klein zijn.

Bron: ANP

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Pensioenafspraken op een rij

(30593x gelezen) | pensioenstelsel