Nieuws

Datum: vrijdag 22 juli 2011

Oude cao-bepalingen werken door

Onlangs deed de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak. De hoogste rechter oordeelde dat gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude, verlopen cao niet komen te vervallen als een nieuwe minimum-cao tot stand komt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Nawerking

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Een cao wordt altijd voor een bepaalde termijn afgesloten, maar na het einde van de looptijd van de cao blijven de bepalingen van toepassing. Dit heet nawerking. Tot nu toe ging men ervan uit dat bij het afsluiten van een nieuwe cao de oude arbeidsvoorwaarden werden vervangen, maar onlangs heeft de Hoge Raad dit genuanceerd.

Werkgeversvereniging

In deze zaak ging het om een werkgever in de kinderopvangbranche. In eerste instantie was de werkgever lid van een werkgeversvereniging die partij was bij de cao kinderopvang. Na opzegging van dit lidmaatschap werd de werkgever lid van de Brancheverening Kinderopvang Nederland (BKN). Deze werkgeversorganisatie was partij bij een andere cao.

Dit ging om een minimum-cao waarin wel mag worden afgeweken van de cao, maar met de voorwaarde dat de afwijking altijd ten gunste van de werknemer is. De werkgever vond dat nu de cao BKN van toepassing was geworden, hij niet meer was gebonden aan de bepalingen in de cao kinderopvang.

Nawerking

De Hoge Raad oordeelde dat de opvatting dat doorwerking van arbeidsvoorwaarden uit een oude cao eindigt bij inwerkingtreding van een nieuwe cao in strijd is met het recht. De gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude cao komen dus niet te vervallen als een nieuwe minimum-cao tot stand komt. De werknemers van het kinderdagverblijf konden zich dus nog blijven beroepen op gunstigere arbeidsvoorwaarden die in de eerdere cao kinderopvang waren vastgelegd.

Gevolgen

Dit arrest van de Hoge Raad kan verstrekkende praktische gevolgen hebben met een grote administratieve last voor werkgevers. Het lijkt er immers op dat per werknemer moet worden bijgehouden welke cao's tijdens zijn dienstverband van toepassing waren en wat daarin de meest gunstige regelingen waren die zijn blijven gelden. Wellicht krijgt deze uitspraak nog een vervolg. Wij houden u op de hoogte.

Let op!

Zorg dat de administratie op orde is, omdat het niet langer vanzelfsprekend is dat de arbeidsvoorwaarden uit de geldende minimum-cao van toepassing zijn op een werknemer. Het is raadzaam vast te kunnen stellen welke cao's er op de werknemers van toepassing zijn geweest en of hier andere of gunstigere arbeidsvoorwaarden in staan die zijn blijven gelden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact op met uw adviseur.

Bronnen:

Hoge Raad, 8 april 2011, LJN: BP0580
SalarisNet

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Oude cao-bepalingen werken door

(31654x gelezen) |  ...