Nieuws

Datum: woensdag 4 april 2012

Onderzoek naar 'fiscale discriminatie' grensoverschrijdende werknemers

De Europese Commissie wil onderzoeken of werknemers die in één lidstaat wonen en in een andere lidstaat werken op fiscaal gebied worden gediscrimineerd ten opzichte van de andere werknemers.

Starten inbreukprocedure

Mocht er sprake zijn van discriminatie of inbreuken tegen de fundamentele vrijheden van de EU dan zal de Europese Commissie de betreffende EU-lidstaten erop aanspreken. Gebeurt dat niet, dan start de Commissie een inbreukprocedure tegen deze lidstaten.

Rechten

De Commissie gaat na of burgers, die hun inkomen voor een groot deel in een andere lidstaat verdienen, zwaarder worden belast dan de burgers van die lidstaat. De Commissie onderzoekt of deze werknemers uit een andere lidstaat gebruik kunnen maken van dezelfde rechten op het gebied van persoons‑ en gezinsgebonden aftrek. 

Onderscheid

Ook wordt bekeken of de lidstaten onderscheid maken tussen hun eigen burgers en burgers uit een andere lidstaat die bij tijden op hun grondgebied werken. Het gaat dan met name om het recht op aftrekposten en de toepassing van verschillende belastingstarieven.

Zelfstandigen en gepensioneerden

Niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen en gepensioneerden worden in het onderzoek van de Europese Commissie meegenomen.

Bron: Elsevier Fiscaal

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Onderzoek naar 'fiscale discriminatie' grensoverschrijdende werknemers

(37896x gelezen) | personeel,fiscale discriminatie,grensoverschrijdend werken,Europese Commisie