Nieuws

Datum: maandag 18 juli 2011

Ondernemers kunnen voorstel doen voor Milieulijst 2012

Ondernemers kunnen tot 2 september voorstellen indienen voor de Milieulijst 2012. Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) om de fiscale winst te verlagen.

Fiscale regeling

Doel van de beide regelingen is Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. De fiscale regelingen bieden ondernemers die investeren in milieuvriendelijke apparatuur een fiscale aftrekpost.

Dat verlaagt de financiële drempel om te investeren in deze doorgaans duurdere alternatieven. Technieken die in aanmerking komen voor MIA en Vamil zijn vermeld op de Milieulijst.

MIA/Vamil

De MIA biedt de mogelijkheid fiscale winst te verlagen. Bedrijven kunnen tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Voorbeelden investeringen van Mileulijst

De nog in april gewijzigde Milieulijst biedt ondermeer mogelijkheden voor duurzaam vervoer. Elektrische brommers en snorfietsen met lithiumaccu en elektrische personenauto's zijn op de Milieulijst gezet.

Ondernemers die asbesthoudende daken van hun loodsen, stallen en schuren willen vervangen, kunnen nu ook gebruik maken van het fiscale voordeel van de MIA/Vamil. Vervanging draagt bij aan het terugdringen van de gezondheidsrsico's van asbesthoudende daken.

Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op de site van Agentschap Nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de MIA of Vamil, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: ElsevierFiscaal

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Ondernemers kunnen voorstel doen voor Milieulijst 2012

(31849x gelezen) | Milieulijst,Vamil,MIA