Nieuws

Datum: maandag 5 maart 2012

Normen geautomatiseerd rittenregistratiesysteem vastgesteld

De Belastingdienst heeft het normenkader vastgesteld voor geautomatiseerde rittenregistratiesystemen. Systemen die aan deze normen voldoen, kunnen worden gebruikt voor die situaties waarin een rittenregistratie is vereist voor fiscale doeleinden.

Inspelen

Met de bekendmaking van dit normenkader wordt de markt in de gelegenheid gesteld in te spelen op deze door de Belastingdienst vastgestelde normen.

Bijtelling voorkomen

Op dit moment kunnen geautomatiseerde rittenregistratiesystemen die voldoen aan het normenkader gebruikt worden om aan te tonen dat niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met 'auto van de zaak'. Die rittenregistratie is nodig om bijtelling te voorkomen.

Gestaffelde bijtelling

Straks zullen deze kastjes ook een rol gaan spelen in de gestaffelde bijtelling waar momenteel onderzoek naar plaatsvindt. Als dit onderzoek positief blijkt, is het streven dat deze gestaffelde bijtelling in 2013 van start gaat voor de bestelauto van de zaak.

Startbijeenkomst

Partijen die van plan zijn een rittenregistratiesysteem te gaan ontwikkelen kunnen zich aanmelden voor een startbijeenkomst. Aanmelden kan telefonisch bij het Landelijk Coördinatiecentrum Auto, 088 158 17 12.

Bijlage

Normenkader rittenregistratiesysteem

Bron: Belastingdienst

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Normen geautomatiseerd rittenregistratiesysteem vastgesteld

(28662x gelezen) | auto van de zaak,normenkader,rittenregistratiesysteem