Nieuws

Datum: maandag 19 september 2011

Nieuwe zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag

De zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag van € 7280 en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Het kabinet heeft deze maatregel genomen, omdat de huidige zelfstandigenaftrek nu heel hoog is bij lage winsten en stapsgewijs afloopt als de winst toeneemt. De maatregel gaat 1 januari 2012 in.

Grote fiscale stimulans

Daarnaast heeft het kabinet nog een andere reden om de zelfstandigenaftrek af te vlakken. Er is namelijk vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grote fiscale stimulans ontstaan om arbeidsinkomen te realiseren als zelfstandige in plaats van als werknemer.

Onwenselijke ontwikkeling

Dit ziet het kabinet als een onwenselijke ontwikkeling. Bij de lagere inkomens is immers in de loop der jaren een aanzienlijk verschil in belastingheffing ten opzichte van het inkomen van werknemers ontstaan. De eerste hoge schijf van de zelfstandigenaftrek bedraagt op dit moment bijna € 9500.

MKB-winstvrijstelling

Daarnaast geldt een MKB-winstvrijstelling van 12%. Door de werking van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet pas belasting vanaf een inkomen van circa € 18.500. Een werknemer betaalt belasting vanaf een inkomen van circa € 6250.

Gevolgen voor ondernemers

Een groot aantal ondernemers valt op dit moment in de tweede lange schijf voor winsten tussen de € 18.885 en € 53.975. De aftrek in deze schijf bedraagt bij ongewijzigd beleid € 7390. De vaste zelfstandigenaftrek van € 7280 ligt dicht bij dit laatste bedrag. De gevolgen per winstcategorie zijn:

  • bij een winst van minder dan € 7280 blijft de belastbare winst gelijk aan nul;
  • bij een winst tussen € 7280 en € 9645 was de belastbare winst gelijk aan nul maar verandert deze door de uniformering: er moet meer IAB/ZVW worden betaald;
  • bij een winst tussen € 9645 en € 18.855 daalt de zelfstandigenaftrek;
  • bij een winst tussen € 18.855 en € 53.975 daalt de zelfstandigenaftrek met € 110;
  • bij een winst boven de € 53.975 gaat de zelfstandigenaftrek omhoog;
  • bij een winst boven ca. € 64.000 blijft het absolute voordeel gelijk, maar daalt het voordeel als percentage van het inkomen bij stijgende winst.

Verkenning winstbox

Het kabinet gaat bovendien de mogelijkheden van een winstbox onderzoeken. Ondernemersfaciliteiten kunnen daarbij opgaan in een lager en meer proportioneel tarief voor winst. Hierdoor kan de belastingheffing over de winst eenvoudiger en transparanter worden. Een winstbox betekent een ingrijpende wijziging van het stelsel van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en vergt dan ook meer onderzoek.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de nieuwe zelfstandigenaftrek? Neem dan contact op een adviseur op een van onze vestigingen.

 

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe zelfstandigenaftrek beloont winstmakende ondernemers

(29402x gelezen) | zelfstandigenaftrek,MKB-winstvrijstelling,winstbox