Nieuws

Datum: vrijdag 4 november 2011

Nieuwe renteregeling in 2012

Een nieuwe renteregeling gaat de huidige regeling van heffings- en invorderingsrente vervangen. Met deze nieuwe regeling wordt het rentepercentage gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten. Ook verandert de naam van de heffingsrente in belastingrente.

Heffingsrente

Heffingsrente - die straks dus belastingrente gaat heten - bent u verschuldigd als u een naheffingsaanslag ontvangt, omdat u te weinig loonheffingen heeft afgedragen over een al verstreken tijdvak. U kunt ook heffingsrente vergoed krijgen als u in een jaar meer loonheffingen heeft betaald dan nodig was.

Invorderingsrente

Invorderingsrente bent u verschuldigd als u te laat bent met het betalen van een belastingaanslag. Deze rente ontvangt de Belastingdienst als compensatie voor gemiste rente. Voor het percentage van de rente sluit de staatssecretaris aan bij het wettelijke rentepercentage voor consumenten zoals is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Dit percentage bedraagt op dit moment 4%.

Heffingsrente als spaarmogelijkheid

De heffingsrente wordt soms gebruikt als mogelijkheid om te 'sparen' bij de fiscus. Door te veel loonheffingen af te dragen, krijgt de betaler na verloop van tijd het te veel betaalde bedrag mét heffingsrente terug. Om deze manier van 'sparen' te ontmoedigen, stelde staatssecretaris Weekers voor om die vergoeding van rente naar 1% te verlagen. Het plan om de rente te differentiëren, is nu echter van tafel.

Rente niet meer automatisch vergoed

Onder de nieuwe regeling vergoedt de Belastingdienst niet meer automatisch rente als u na afloop van het belastingjaar een bedrag terugkrijgt. Er wordt straks alleen nog rente vergoed als de fiscus te laat is met het uitbetalen van een teruggaaf of te lang doet over het vaststellen van een belastingaanslag naar aanleiding van een ingediende aangifte of een (ingediend) herzieningsverzoek met een uit te betalen bedrag.

Bron: Salaris Rendement

Naar overzicht

Anderen bekeken

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe renteregeling in 2012

(29005x gelezen) | heffingsrente,renteregeling,Belastingplan