Nieuws

Datum: woensdag 2 november 2011

Nederlandse ondernemers krijgen lastiger krediet

Nederlandse ondernemers krijgen lastiger krediet dan andere Europese entrepreneurs. Banken ontkennen, maar uit onderzoek van het CBS blijkt dat ondernemers het gelijk aan hun kant hebben.

Afwijzen aanvragen

In 2010 wezen de banken bijna een kwart van alle aanvragen af. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2007. Toen werd nog maar 7% van de aanvragen afgewezen. Vorig jaar was dat 23%. Hiermee is het aandeel afgewezen leningen in Nederland hoger dan het Europees gemiddelde.

Alleen in Bulgarije, Ierland en Letland kregen ondernemers vaker te maken met een afwijzing. Het makkelijkst kregen ondernemers in het mkb in Finland, Malta, Cyprus en Polen een bankleningen.

Mogelijke oorzaak

Nederlandse mkb-bedrijven financieren meer dan bedrijven in andere Europese landen via de bank. Elders worden ook andere financiers gezocht. Het kan zijn dat banken hierdoor makkelijker de fondsen ter beschikking stellen. Toch is dat niet de enige reden. Deze andere financieringsmix is niet van na de crisis.

Drie belangrijke factoren 

Banken geven als reden voor de vele weigeringen de 'slechte kredietwaardigheid', 'gebrek aan eigen kapitaal' en  'onvoldoende onderpand'. Ook in Nederland waren dit de belangrijkste factoren.

Hogere dekkingseisen

Toch speelt er ook iets anders. De omvangrijke financiële sector in Nederland moet voldoen aan steeds hogere dekkingseisen. Na de harde klappen die ze moesten incasseren zijn hun reserves behoorlijk aangetast. Hierdoor zoeken zij -logischerwijze- naar activiteiten met minder risico.

Bij het beoordelen van de aanvragen kijken zij scherper naar de kans op niet-terugbetalen dan zij voor de crisis deden. De terughoudendheid, die de banken zelf altijd ontkenden, wordt nu duidelijk gestaafd door de cijfers van het CBS.

Bron: Managementteam

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nederlandse ondernemers krijgen lastiger krediet

(28809x gelezen) | kredietverlening,onderzoek CBS