Nieuws

Datum: dinsdag 26 april 2011

Mondelinge verklaring werknemer telt mee als bewijsmiddel

In 2010 besliste de Hoge Raad dat een werknemer meerdere mogelijkheden heeft om te kunnen bewijzen dat hij in een kalenderjaar maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak heeft gereden. Niet alleen een sluitende kilometeradministratie, maar ook andere bewijsmiddelen zijn toegestaan. Na verwijzing beslist nu ook Hof Amsterdam dat een mondelinge verklaring van een werknemer meetelt als bewijsmiddel.

In deze zaak gaat het om een werknemer die in 2004 als teamcoördinator werkzaam is bij een autoverhuur- en leasebedrijf. Vanaf kantoor stuurt hij de 'hikers' aan. Dit zijn de medewerkers die de huur- en leaseauto's halen en brengen van en naar verschillende adressen (pendelen).

Pendelritten en privégebruik

Als coördinator beschikt de werknemer over diverse auto's van de zaak die hij ook privé mag gebruiken. De auto's moet hij wel aan andere medewerkers van het bedrijf ter beschikking stellen voor het halen en brengen van huur- en leaseauto's naar verschillende adressen (pendelritten). Van zijn eigen ritten heeft de werknemer een administratie bijgehouden, maar niet die van de pendelritten. Per pendelrit is alleen opgenomen wat de km-stand aan het begin en bij het einde van de rit was.

Kilometeradministratie voldoet niet

De kilometeradministratie van de pendelritten vermeldt echter niet de bestemming en ook niet welke route is gereden. Volgens de inspecteur is daardoor niet uit te sluiten dat in de pendelritten privékilometers van de werknemer zijn inbegrepen. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen over 2004 neemt de inspecteur dan ook het voordeel van de auto van de zaak in aanmerking.

Verklaring werknemer

Voor de rechtbank Den Haag verklaart de werknemer het volgende: "Ik heb dat jaar geen privégebruik gemaakt van de mij ter beschikking staande auto's. In die periode was mijn financiële situatie zo slecht dat ik mij dat niet kon veroorloven. Als ik op het werk aankwam moest ik direct de auto afstaan aan zogenoemde hikers. Dat waren personeelsleden die huur en leaseauto's wegbrachten en ophaalden. (…) Ik heb iedere dag telkens de door mij gereden kilometers woon-werkverkeer genoteerd. (…) In antwoord op vragen van de rechtbank en in tweede termijn verklaart hij nog: (…) Van deze zogenoemde pendelritten heb ik verder geen gegevens. Ik heb alleen de gegevens van de ritstaten. Het kan dat met mijn auto soms flinke pendelritten werden gemaakt."

Bewijs geleverd?

De rechtbank is van mening dat de werknemer in zijn bewijslast is geslaagd en vernietigt dan ook de uitspraak van de inspecteur. Hof Den Haag beslist vervolgens dat een werknemer alleen met schriftelijke bewijsstukken het gevraagde bewijs kan leveren. Omdat de rittenregistratie niet voldoet aan de eisen, vernietigt het hof de uitspraak van de rechtbank.

Meerdere bewijsmiddelen mogelijk

De Hoge Raad beslist op 22 oktober 2010 dat de werknemer bewijs kan leveren met elk bewijsmiddel. De verklaring die hij voor de rechtbank heeft afgelegd, kan dus ook tot het bewijs bijdragen. De Hoge Raad verwijst de zaak door naar hof Amsterdam voor een hernieuwde waardering van het bewijs.

Geen bijtelling

Hof Amsterdam beslist nu dat de werknemer met zijn administratie en zijn verklaring voor de rechtbank voldoende heeft laten blijken dat hij de auto's op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé heeft gebruikt. Uit zijn verklaring volgt immers dat de auto's hem tijdens werktijd niet ter beschikking stonden, omdat er een contractuele verplichting bestond de auto's te laten gebruiken als pendelauto. De verklaring is niet door de inspecteur weersproken. Bovendien kan de werknemer het door de inspecteur verlangde bewijs voor het gebruik gedurende de pendelritten onmogelijk leveren, omdat de auto's gedurende werktijd niet tot zijn beschikking stonden.

Bijlagen:

Hof Amsterdam, 24 maart 2011, 10/00702  

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Mondelinge verklaring werknemer telt mee als bewijsmiddel

(30242x gelezen) | kilometerregistratie,kilometeradministratie