Nieuws

Datum: maandag 26 september 2011

Mkb eist eerlijke inkoopwet

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en MKB Infra vinden dat het voorstel voor de Aanbestedingswet nog niet ver genoeg gaat in het vergroten van de toegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Nieuwe Aanbestedingswet

Ze pleiten ervoor dat de Kamer alsnog in de regelgeving gaat opnemen wat redelijk inkoopgedrag is en wat niet. Deze week behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Aanbestedingswet.

Onhaalbare eisen

Kleine bedrijven komen nu soms niet in aanmerking voor een overheidsopdracht doordat er onhaalbare eisen worden gesteld. Zo zijn er overheden die voor het bouwen van een brug verwachten dat een bedrijf al drie keer eerder een brug heeft gebouwd. Een startend bedrijf dat bijvoorbeeld pas één brug heeft aangelegd, valt dan buiten de boot. Ook worden soms te hoge omzeteisen gesteld.

Eisen moeten proportioneel zijn

Om deze onnodige drempels voor het mkb tegen te gaan, heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de nieuwe Aanbestedingswet de regel opgenomen "dat eisen proportioneel moeten zijn". Daarnaast is er door bedrijven en overheden gezamenlijk een gids gemaakt, waarin is uitgewerkt wat redelijke eisen zijn. Deze gids is vrijwillig toepasbaar.

Te vrijblijvend

De ondernemersorganisaties vinden dit echter te vrijblijvend en willen dat de gids verplicht wordt gesteld. 'In de praktijk zie je dat veel overheden nog onnodige eisen stellen. Het is belangrijk dat dit verbetert', zegt een woordvoerder van MKB-Nederland.

Juridisering en krampachtigheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hier pertinent op tegen. "Meer regels remt juist dat gemeenten harder hun best gaan doen. Dat leidt alleen maar tot juridisering en krampachtigheid", zegt VNG-bestuurder Jan Kees de Vet.

Kostenoverwegingen

Een andere wens van het bedrijfsleven is dat werken tot € 1,5 miljoen en leveringen en diensten tot de Europese drempels in principe niet openbaar aanbesteed mogen worden. Overheden zouden uit kostenoverwegingen moeten volstaan met het aanvragen van een paar offertes. Ook dit staat in de gids.

Maximale concurrentie

De VNG vindt het onwenselijk om dit voor te schrijven. "Zeker in tijden van bezuinigingen moet een gemeente ook kunnen kiezen voor maximale concurrentie", aldus De Vet. Volgens hem is openbaar aanbesteden in de praktijk nauwelijks duurder.

Bron: Financieel Dagblad

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Mkb eist eerlijke inkoopwet

(28991x gelezen) | aanbestedingen