Nieuws

Datum: vrijdag 30 december 2011

Milieuvriendelijk investeren in 2012

Met de variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert de overheid u om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook in 2012 kunt u weer profiteren.

Regelingen 2012

In grote lijnen zijn de regels voor de VAMIL, MIA en EIA niet veranderd. Voor 2012 zien de regelingen er als volgt uit.

Bedrijfsmiddel op milieulijst

Om de MIA te kunnen toepassen moet u investeren in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel kunt u een bepaald percentage van de aanschafprijs van de investering van de fiscale winst aftrekken. De aftrek is in 2012 afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddel 36%, 27% en 13,5%. Dit komt overeen met de percentages in 2011. Het bedrag van de investering moet hoger zijn dan € 2.300, maar nooit meer dan € 25 miljoen. U kunt de MIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar maakt u gebruik van de EIA, dan komt de investering niet in aanmerking voor de MIA.

Bedrijfsmiddel op energielijst

Investeert u in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan, dan kunt u de EIA toepassen. In 2012 is het percentage 41,5% en dit percentage van het investeringsbedrag kunt u aftrekken van de fiscale winst. De EIA geldt pas bij een investering van € 2.300 in een kalenderjaar en tot ten hoogste een bedrag van € 118.000.

Bedrijfsmiddel met willekeurige afschrijving

De bedrijfsmiddelen waarop u de willekeurige afschrijving kunt toepassen, zijn in de milieulijst opgenomen. U kunt echter in 2012 niet het volledige bedrag van de aanschaffings- of voortbrengingskosten in aftrek brengen. Het is slechts mogelijk om 75% willekeurig af te schrijven. In 2014 zal dit waarschijnlijk weer 100% zijn.

Digitaal aanvragen

In 2011 kunt u de aanvragen voor de VAMIL, MIA en EIA nog op papier indienen. Dit gaat echter veranderen per 1 januari 2012. Vanaf 1 januari 2012 kunt u deze aanvragen alleen nog maar digitaal indienen bij het eLoket van Agentschap NL (voor MIA en VAMIL en EIA). U heeft wel eHerkenning nodig om deze aanvraag te kunnen doen.

Bron: Fiscaal Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Milieuvriendelijk investeren in 2012

(29528x gelezen) | Vamil,MIA,EIA,milieu-investeringen