Nieuws

Datum: dinsdag 10 januari 2012

Meer kleine ondernemers doen beroep op bijstand

Kleine ondernemers merken steeds meer de gevolgen van de economische crisis en kloppen daarom bij de gemeente aan voor bijstand. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde IMK-index, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Financiéle problemen

In het tweede en derde kwartaal van 2011 daalde het aantal kleine ondernemers dat in de financiële problemen kwam nog. 'We zien sinds november echter een opvallende stijging," aldus IMK-directeur Han Dieperink. "Het lijkt erop dat terughoudend consumentengedrag een belangrijke rol speelt, want vooral leveranciers van consumentenproducten en -diensten hebben het moeilijk."

Luxebestedingen gedaald

Uit de index blijkt onder meer dat het aantal luxebestedingen is gedaald en vooral kleine ondernemers lijken daarvan de dupe. Dieperink: "Veel kleine ondernemers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden. Maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten."

Graadmeter

Het IMK introduceerde de IMK-Index als graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op de bijstandverlening in de vorm van gemeentelijke kredieten en/of uitkeringen. De IMK-index werd in januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234.

Toename in bijstandverlening

De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Sinds april 2010 circuleerde de index rond het niveau van 150, om in de zomer van 2011 te dalen naar 108. Afgelopen kwartaal echter steeg de index naar een niveau van 135.

Geldtest

Het is dan ook niet toevallig dat de Kamer van Koophandel en het Nibud nu met een geldtest komen die voor zzp'ers en kleine zelfstandigen is ontwikkeld. Met deze nieuwe 'grip op geld-test' kunnen ondernemers bekijken of ze hun financién goed hebben geregeld. De test bestaat uit 25 vragen.

Bron: IMK

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Meer kleine ondernemers doen beroep op bijstand

(29011x gelezen) | IMK-index,bijstand,kleine ondernemers,geldtest