Nieuws

Datum: donderdag 19 januari 2012

Lening ook zonder strenge voorwaarden zakelijk

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zekerheden een lening niet automatisch onzakelijk is.

Schijnlening

Er zit wel een voorwaarde aan. U moet wel kunnen aantonen dat de lening niet een zogenoemde schijnlening, deelnemerschapslening of een bodemloze-putlening is.

Privévermogen gebruiken

U kunt als directeur-grootaandeelhouder (dga) vanwege de terbeschikkingstellingregeling niet zomaar uw privévermogen gebruiken voor zakelijke doeleinden. Dit zou namelijk grote belastingbesparingen kunnen opleveren. Als u geldt leent aan uw bv, moet u hier voorwaarden aan verbinden, zoals het in rekening brengen van rente en het afspreken van een aflossingsschema.

Soepele voorwaarden onvoldoende

Het is dan mogelijk om de lening af te waarderen als deze uiteindelijk niet geheel zou worden afgelost. Uit een eerdere rechtszaak bleek dat als het aannemelijk is dat een bv de lening niet terug kan betalen, soepele voorwaarden onvoldoende zijn om te spreken van een zakelijke lening.

Onzakelijke lening

Onlangs sprak de Hoge Raad zich uit over een rechtszaak waarin de inspecteur van mening was dat er sprake was van een onzakelijke lening. De dga had namelijk zeer soepele voorwaarden gesteld. Zo was de afgesproken rente erg laag en er was geen sprake van formele zekerheden of een aflossingsschema.

Genoeg zekerheid

Het Hof Den Bosch oordeelde anders. De dga kon namelijk aantonen dat er genoeg zekerheid was dat de bv de lening zou kunnen aflossen en dat de bv zich na een reorganisatie zou herstellen. De afwaardering van de lening was daardoor wel een aftrekbaar verlies. De staatssecretaris wilde daarom dat de Hoge Raad zich erover zou buigen.

Zakelijke rente toepassen

De Hoge Raad was het met het hof eens, maar benadrukte wel dat als de overeengekomen rente niet zakelijk is, er voor de fiscale winstberekening wel van een zakelijk percentage moet worden uitgegaan. U kunt dus zelfs met soepele voorwaarden onder omstandigheden een zakelijke lening verstrekken aan uw bv.

Fiscaal Rendement

 

Naar overzicht

De Jong en Laan - Lening ook zonder strenge voorwaarden zakelijk

(29472x gelezen) | bv,voorwaarden,lening,zakelijk,privévermogen