Nieuws

Datum: dinsdag 23 april 2013

Landelijk project inning balansschulden omzetbelasting

De Belastingdienst heeft aangekondigd een landelijk project te starten om de balansschulden omzetbelasting te innen.

Omzetbelastingschuld

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat op de balans een omzetbelastingschuld staat. Vaak betreffen dergelijke balansschulden naast de laatste aangifte over het boekjaar ook een bedrag dat bij het samenstellen van de jaarrekening als alsnog verschuldigde omzetbelasting naar voren is gekomen, die via een suppletie aangegeven moet worden.

Suppletieaangiften

Gebleken is dat met name die suppletieaangiften niet of niet tijdig worden ingediend. Bij controle door de Belastingdienst wordt in dergelijke gevallen vaak alsnog een naheffingsaanslag met boete opgelegd.

Boete

Die boete bedraagt veelal 10% van het te betalen bedrag. Het feit dat in de balans de nog verschuldigde omzetbelasting wel alvast is aangegeven, doet hier niet aan af.

Naheffingsaanslagen

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat op naheffingsaanslagen die in het kader van het project inning balansschulden omzetbelasting worden vastgesteld, maximaal een boete van 'slechts' 5% van het te betalen bedrag zal worden opgelegd. Het project geldt volgens de aankondiging alleen voor (balans)schulden tot en met 2012.

Bron: NBA

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Landelijk project inning balansschulden omzetbelasting

(28860x gelezen) | suppletie,omzetbelasting,balansschulden,omzetbelastingschuld,suppletieaangiften