Nieuws

Datum: donderdag 15 maart 2012

Kwart organisaties denkt dat werkkostenregeling niet doorgaat

Uit recent onderzoek van UNIT4 onder bijna 400 organisaties blijkt dat driekwart van de Nederlandse organisaties nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. Ruim 25 procent van de respondenten verwacht zelfs dat de invoering van de werkkostenregeling niet doorgaat.

Overgangsregeling

De werkkostenregeling (WKR) omvat nieuwe regels voor vergoedingen aan werknemers en is vanaf 2014 verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Tot en met 2013 bestaat er een overgangsregeling voor de WKR. Bedrijven kiezen voor het oude systeem van onkostenvergoeding of ze maken gebruik van de nieuwe werkkostenregeling.

Nog veel onduidelijkheid

Verder blijkt uit het onderzoek dat het voor de meerderheid van de organisaties nog niet duidelijk is wat precies de financiële impact is van de nieuwe wetgeving. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom de werkkostenregeling. Slechts twintig procent van de respondenten is zich ervan bewust dat de tijd totdat de invoering verplicht is, beperkt is in het licht van de aanpassingen die moeten worden doorgevoerd in arbeidsvoorwaarden en administratie.

Ondersteuning

Ondanks dit besef geeft slechts tien procent van de respondenten aan gebruik te willen maken van de diensten van externe adviseurs. Ruim driekwart van de organisaties zegt wel behoefte te hebben aan ondersteuning door middel van kennistraining en software.

Implementatie

Van de organisaties die de werkkostenregeling al hebben geïmplementeerd, geeft 82 procent aan dat de implementatie eenvoudig is verlopen. Dertig procent van de respondenten ziet duidelijk effect van de invoering op de organisatie. Van de organisaties die de nieuwe wet al hebben geïmplementeerd heeft het grootste deel aanpassingen gemaakt in de financiële administratie, terwijl minder dan een kwart van de respondenten de arbeidsvoorwaarden heeft veranderd.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Kwart organisaties denkt dat werkkostenregeling niet doorgaat

(28880x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,werkkostenregeling,vergoeding,WKR