Nieuws

Datum: vrijdag 29 april 2011

Kosten loopbaantraject verrekenen mag

Een werkgever mag de kosten van een loopbaantraject bij een ontbinding verrekenen met de ontslagvergoeding als dat vooraf is afgesproken.

De situatie 

Een medewerkster bij een bank is van 1972 tot 1981 in dienst. Van 1981 tot 1996 werkt ze als oproepkracht, vakantiekracht en uitzendkracht bij de werkgever en in 1996 komt ze weer in dienst. Na een fusie wordt de medewerkster in 2009 boventallig. Ze mag kiezen: beëindiging van de arbeidsovereenkomst op korte termijn onder toekenning van een vergoeding van bijna € 27.000 of een loopbaantraject volgen. 

De werkgever geeft aan dat als het traject niet tot resultaat leidt, er een ontbindingsverzoek wordt ingediend. Daarbij wordt dan een ontslagvergoeding aangeboden op basis van de kantonrechtersformule. Van die vergoeding worden de kosten van het loopbaantraject afgetrokken. Die kosten bestaan uit de tijdens het loopbaantraject betaalde bruto maandsalarissen, studiekosten en eventuele andere investeringen.

De vordering 

Het loopbaanbegeleidingstraject mislukt en de werkgever verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zoals afgesproken wordt daarbij een vergoeding aangeboden op basis van de kantonrechtersformule (afgerond € 32.300) min de kosten van het loopbaantraject (bijna € 24.000) dat komt neer op, afgerond, € 8.300.

Het verschil van mening 

De werkneemster zegt dat ze door ziekte niet volledig profijt gehad van het loopbaantraject. Ze vindt het ook onredelijk dat de kosten van het loopbaantraject van de ontslagvergoeding worden afgetrokken.

Het oordeel van de kantonrechter 

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe en oordeelt dat het niet onredelijk is om de kosten van het loopbaantraject af te trekken van de ontslagvergoeding. Tijdens het loopbaantraject van 13 maanden hoefde de werkneemster niet te werken en heeft de werkgever aanzienlijke kosten gemaakt. Daarnaast wist de werkneemster dat de ontslagvergoeding zou worden verminderd met de kosten van het traject. Het af te trekken bedrag wordt verlaagd met ongeveer € 1500 aan interne kosten omdat die niet gespecificeerd zijn door de werkgever.

Bijlage

Uitspraak rechtbank Almelo LJN: BO6717

Bron: SalarisNet

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kosten loopbaantraject verrekenen mag

(30624x gelezen) | loopbaantraject