Nieuws

Datum: vrijdag 12 april 2013

Kabinet stemt in met sociaal akkoord

Het kabinet heeft donderdag ingestemd met het sociaal akkoord dat werkgevers en vakbonden eerder op de dag hebben bereikt. Om de afspraken te bekostigen zijn de bezuinigingen van 4,3 miljard uitgesteld naar augustus.

Akkoord van vertrouwen

De afspraken kosten 600 miljoen euro. Dit heeft premier Mark Rutte donderdag bekendgemaakt. "Dit is een historisch moment. We hebben een akkoord van vertrouwen gesloten dat de samenleving het komend decennium verder brengt", aldus Rutte.

Onderhandelaarsakkoord

Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de vakbonden en werkgevers. Ook zal het kabinet het parlement nog om steun vragen voor de afspraken. Volgens Rutte was het uitstel van de bezuinigen nodig om het vertrouwen te herstellen. "Dat willen we een kans geven."

Bezuinigingen

In augustus, voor Prinsjesdag, wordt bekeken of de bezuinigingen alsnog worden doorgevoerd.  Dan weet het kabinet aan de hand van nieuwe economische ramingen of bezuinigingen nodig zijn om het begrotingstekort in 2014 terug te brengen tot maximaal 3 procent. "We willen ons aan die drie procent houden", zo liet Rutte weten.

Doorrekenen

Het kabinet laat het sociaal akkoord niet apart doorrekenen door het Centraal Planbureau. Het ministerie van Financiën laat dat desgevraagd weten. De jongste ramingen van het CPB, van eind februari, zijn wel betrokken bij de besprekingen met de sociale partners.

Onderhandelingen

Er werd nog de hele avond onderhandeld over deelpunten uit het akkoord. In het akkoord zijn belangrijke veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke kabinetsplannen rondom de WW en het ontslagrecht afgesproken. Doordat de bezuinigingen niet doorgaan konden ook de aangekondigde nullijn bij de overheid en in de zorg en het onderwijs van tafel.

Mondriaanakkoord

"Een Mondriaanakkoord", zo verwees minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) naar de locatie waar het akkoord werd gesloten, het roc Mondriaan. Volgens hem geeft het akkoord een garantie van 125.000 banen via de afspraken voor arbeidsgehandicapten. "Dit akkoord gaat om toekomst die we mensen willen bieden en jongeren die we nieuwe kansen willen geven."

Bernard Wientjes

Bernard Wientjes, voorman van VNO-NCW noemde het akkoord "voor ons land heel belangrijk. Het is een akkoord dat echt hervormt."

FNV

"Het is ongelofelijk dat we als FNV medeverantwoordelijkheid nemen. Als we met dit akkoord één ontslag hebben kunnen voorkomen, dan ben ik al gelukkig", aldus Ton Heerts van de FNV. Hij zegt te beseffen dat met dit pakket ontslagen van morgen nog niet direct worden voorkomen.

Interne verdeeldheid

De FNV is momenteel herstellende van interne verdeeldheid. Heerts stelde te beseffen dat niet iedereen in de FNV meteen in zal stemmen met het akkoord, maar dat zijn leden trots op het resultaat zouden moeten zijn.

Draagvlak

Een sociaal akkoord is voor het kabinet van groot belang. Bij een breed draagvlak wordt het makkelijker om beleidsmaatregelen uit te voeren. Dat is voor het kabinet vooral nodig omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en plannen van het kabinet daar dus geblokkeerd kunnen worden.

WW blijft twee jaar

De WW blijft maximaal twee jaar. Wel kunnen door werkgevers en werknemers afspraken gemaakt worden voor ruim een jaar extra (14 maanden) via de CAO's. Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd met een maximale vergoeding van 75.000 euro. Voor 50plussers gaat een hogere ontslagvergoeding gelden dan voor andere werkenden.

Economische crisis

Wegens de economische crisis gaan de aanpassingen van het ontslagrecht en de beperking WW-duur pas in vanaf 1 januari 2016. Het kabinet gaat er vanuit dat Nederland dat de crisis dan voorbij is, er weer herstel optreedt en de werkgelegenheid weer zal aantrekken. Die werkgelegenheid wordt in het akkoord nu al gestimuleerd door het instellen van 35 werkbedrijven.

Arbeidsgehandicapten

Het quotum voor arbeidsgehandicapten wordt geschrapt, een grote wens van de werkgeversverenigingen. In plaats daarvan hebben werkgevers zich vrijwillig verplicht gesteld om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, 10.000 per jaar vanaf 2020. Als ze dat niet halen volgt alsnog een wettelijk quotum.

Flexwerken

Het flexwerken wordt beperkt, waarmee weer wordt voldaan aan een eis van de vakbonden. Zo worden nulurencontracten in de ban gedaan en wordt het moeilijker voor werkgevers om te werken met tijdelijke contracten.

Overbruggingsregeling

De vakbonden kunnen ook blij zijn met de verruiming van de overbruggingsregeling van de AOW voor de mensen die zich niet goed konden voorbereiden op de leeftijdsverhoging van de AOW.

Brussel

Het kabinet zal met het uitstel van de bezuinigingen wel wat uit hebben te leggen aan Brussel. Het kabinet moet voor 1 mei een pakket maatregelen aan Brussel sturen waaruit blijkt dat Nederland in de toekomst weer gaat voldoen aan de begrotingsregel van 3 procent.

Tekort

Daar houdt ons land zich al enige tijd niet aan; het tekort kwam in 2011 uit op 4,7 procent en in 2012 op 3,8 procent. Voor 2013 wordt een tekort van 3,3 procent verwacht.

Extra bezuinigingen

Om in 2014 wel onder de regels uit te komen werden de extra bezuinigingen van 4,3 miljard afgesproken. Het kabinet rekent er nu op dat Brussel genoeg zal nemen met het vandaag afgesproken akkoord, dat voor 1 mei moet worden opgestuurd.

 Bron: NU

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinet stemt in met sociaal akkoord

(28540x gelezen) | WW,bezuinigingen,werkloosheid,sociaal akkoord