Nieuws

Datum: maandag 16 mei 2011

Invordering van belastingschulden gemakkelijker binnen Europa

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel om landen binnen de Europese Unie de mogelijkheid te bieden elkaar te ondersteunen bij de invordering van openstaande belastingschulden.

Het wetsvoorstel is mede ingediend namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Invordering belastingschuld

Lidstaten van de Europese Unie zijn bij de invordering van belastingschulden gebonden aan hun territoriale grenzen. Mensen en kapitaal worden steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau steeds moeilijker wordt. De schuldenaar gaat naar het buitenland of brengt zijn vermogen over naar het buitenland. Op die wijze kan men aan de invordering van de belastingschuld ontkomen.

Bereik verruimd

Ten opzichte van de huidige wetgeving is dit wetsvoorstel op een aantal punten versterkt en uitgebreid. Zo is het bereik verruimd, het wordt nu ook voor bijvoorbeeld gemeenten mogelijk schuldvorderingen, zoals onbetaalde parkeerbelastingen in te vorderen van een schuldenaar die zich inmiddels in het buitenland bevindt of zijn vermogen naar het buitenland heeft overgebracht. Daarnaast worden de technische communicatiemiddelen en procedures aangepast om tegemoet te komen aan de huidige ontwikkelingen.

EU-richtlijn

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een implementatie van een richtlijn van de Raad van de Europese Unie en wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht.

Bron: Ministerie van Financiën

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Invordering van belastingschulden gemakkelijker binnen Europa

(30599x gelezen) | Belastingschuld