Nieuws

Datum: maandag 16 april 2012

Houd uw vakantie wel zakelijk

U moet ervoor waken bepaalde vermogensbestanddelen van uw bv goedkoop of onzakelijk ter beschikking te stellen aan uzelf als directeur-grootaandeelhouder (dga). De Belastingdienst kan dit namelijk als verkapt dividend beschouwen.

Verkapt dividend

Uit een recente rechtszaak bleek dat de inspecteur kan menen dat er sprake is van verkapt dividend, terwijl u zich van geen kwaad bewust bent. Het ging hier om een bv die (indirect) in het bezit was van een woning en zeiljacht in Frankrijk. Deze zaken werden tijdens een lange zomervakantie verhuurd aan de dga van de bv. De rest van het jaar maakte niemand er gebruik van.

Winst voor de bv

Volgens de inspecteur betekende dit dat de woning en het jacht in feite ter beschikking waren gesteld aan de dga en hieruit zou blijken dat het om een verkapte dividenduitkering ging. De bv zou volgens hem bewust geen andere huurders zoeken. Deze gemiste huuropbrengsten (geschat op € 200.000) merkte de inspecteur dan ook aan als winst voor de bv en als dividend voor de dga.

Geen bewust gemis van rendement

De bv was het hier niet mee eens en ook de Hoge Raad, die zich uiteindelijk over de kwestie moest buigen, zag hier uiteindelijk geen zaak in. De dga had een zakelijke huur betaald en wat er verder met het huis en het jacht gebeurde, was aan de bv, ook als dit resulteerde in minder huuropbrengsten. De Hoge Raad zag in het niet-verhuren geen gemis van rendement. Dit  kon door de inspecteur dan ook niet worden aangemerkt als winst en dividend.

Strikt zakelijk te houden

Vervelende situaties kunt u voorkomen door alle handelingen met uw bv strikt zakelijk te houden en vast te leggen. Als de dga in dit geval geen huur was berekend of als de huur veel lager was uitgevallen dan wat hij voor iets soortgelijks had moeten betalen aan een willekeurige verhuurder, had de zaak een andere uitkomst kunnen hebben.

Uitspraak Hoge Raad

Hoge Raad, 11 november 2011, LJN: BU3689

Bron: BV Rendement

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Houd uw vakantie wel zakelijk

(29090x gelezen) | bv,dividend,dga,valantie