Nieuws

Datum: dinsdag 25 oktober 2011

Hoe stelt u het bedrijf veilig bij overlijden?

Ondernemers zijn goed in vooruit zien. Toch vergeten ze vaak een aantal belangrijke zaken te regelen. Sprout gaat in dit artikel in op de risico's van overlijden op uw onderneming.

Persoonlijke risico's

Nederland kent ongeveer 180.000 directeur-groot aandeelhouders (dga). Als dga bent u gewend om vooruit te denken, zakelijk laat u zo min mogelijk aan het toeval over. Het gaat vaak om risico's beheersen en waar mogelijk risico's omzetten in voordelen voor uw bedrijf. Vaak blijkt echter dat de dga privé minder bezig is met persoonlijke risico's als arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wat gebeurt met er met je bedrijf als u komt te overlijden?

Zekerheid

In geval van overlijden zijn zowel de continuïteit van de onderneming als de financiële zekerheid van de nabestaanden belangrijke thema's. De wijze waarop de continuïteit van de onderneming dient te worden gewaarborgd, is afhankelijk van de situatie. Zijn er mogelijke opvolgers binnen de onderneming? Zijn er medeaandeelhouders in de onderneming? Zijn er wellicht kinderen die de onderneming wensen voort te zetten?

Ondernemer

Om de uiteindelijke wensen van de ondernemer in een geval van overlijden vorm te geven dient er vanuit de hoek van de onderneming (bijvoorbeeld een bedrijfsopvolgingsplan, aandeelhoudersovereenkomst, etc.) en in de privésfeer (testament) een goede aansluiting tussen deze twee werelden te worden gemaakt, om de balans tussen de continuïteit van de onderneming en de financiële zekerheid van de nabestaanden te optimaliseren.

Afspraken maken

Er moeten dus afspraken gemaakt worden over hoe bijvoorbeeld de medeaandeelhouders binnen de onderneming met uw erfgenamen dienen om te gaan en volgens welke methode het belang van uw aandelen dient te worden gewaardeerd ten tijde van overlijden.

Opvolging

In geval van toekomstige opvolging door één van de kinderen of een echtgeno(o)t(e) kan er tijdens leven bijvoorbeeld al voor worden gekozen om hen (gedeeltelijk) mee te laten delen in de winst van de onderneming door aandelen in de onderneming te certificeren met gebruikmaking van een stichting administratiekantoor, waar de ondernemer tijdens leven de enige bestuurder van is.

Fiscale faciliteiten

Indien kinderen of een echtgeno(o)t(e) de onderneming willen voorzetten, kan er onder omstandigheden ook een fiscaal vriendelijke overgang van het ondernemingsvermogen plaatsvinden door gebruik te maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). Kortgezegd komt het er op neer dat indien een onderneming meer waard is dan 1 miljoen euro:

  • 83 procent van de waarde van de onderneming erfbelastingvrij blijft;
  • de overblijvende 17 procent niet direct behoeft te worden voldaan, maar kan worden omgezet in een 10 jaar durende rentedragende lening.

Indien de onderneming minder waard is dan 1 miljoen euro dan is 100 procent van de waarde vrijgesteld van erfbelasting. In alle gevallen dient de onderneming daadwerkelijk te worden voortgezet, gedurende 5 jaar na verkrijging, om volledig gebruik te kunnen maken van de faciliteiten.

Valkuil

Een valkuil is om deze thema's tijdens het ondernemen op de achtergrond te plaatsen en om het misschien te vergeten in de hectiek van alle dag. Daarbij komt dat gemaakte plannen in dit kader op z'n tijd ook moeten worden geactualiseerd als er zich veranderingen in de privésfeer voordoen. De truc zit hem er dus in om deze toekomstige thema's continu actueel te houden en hiermee een goede aansluiting te hebben tussen de privésituatie en de onderneming.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs. bel 0548-537470 of e-mail belastingadviseurs@jonglaan.nl.

Bron: Sprout

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Hoe stelt u het bedrijf veilig bij overlijden?

(29473x gelezen) | estate planning,BOF,overlijden,continuïteit