Nieuws

Datum: dinsdag 24 mei 2011

Gemeenten gunnen lokale bedrijven vaker opdrachten

Steeds meer gemeenten versoepelen hun eigen aanbestedingsregels om het lokale bedrijfsleven een opdracht te kunnen gunnen. Drempelbedragen voor openbare aanbestedingen worden verhoogd, zodat er vaker opdrachten onderhands gegund kunnen worden.

Zo maakte de gemeente Arnhem afgelopen week bekend het drempelbedrag voor de openbare aanbesteding van (bouw)werken te verhogen van € 250.000 naar € 500.000. Dat betekent dat opdrachten voor bouwwerken tot dat bedrag onderhands kunnen worden aanbesteed aan door de gemeente zelf geselecteerde bedrijven.

Aangepast bestedingsbeleid

Volgens wethouder Martijn Leisink hoopt Arnhem zo "beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de aannemer." Maar het bevorderen van de lokale economie is zeker ook een drijfveer. Het aangepaste aanbestedingsbeleid moet ook "meer ruimte maken voor lokale leveranciers." De afspraak is dat ten minste een derde van uit te nodigen leveranciers voor dergelijke werken in Arnhem is gevestigd.

Regionale bedrijven

Arnhem staat niet alleen in deze, op lokale bedrijvigheid gerichte koerswijziging. In maart maakte de gemeente Nieuwegein bekend dat bij alle externe opdrachten van meer dan € 30.000 er ten minste één lokale gegadigde moet worden uitgenodigd.

Acht gemeenten in de regio Tiel spraken begin dit jaar af hun aanbestedingsbeleid meer te gaan richten op regionale bedrijven. Begin dit jaar versoepelde ook Purmerend zijn regels en verhoogde de grens waarboven tot openbare aanbesteding wordt overgegaan.

Trend

Hoogleraar Inkoopmanagement Jan Telgen van de Universiteit Twente bevestigt dat er sprake is van een trend. "Tot de drempels van de Europese aanbestedingsregels (€ 193.000 voor diensten en € 4,85 miljoen voor werken, red.) mogen gemeenten hun eigen aanbestedingsbeleid voeren. Maar de regels die ze daarvoor zelf hebben opgesteld, worden nu steeds vaker als knellend ervaren."

Zeker in deze tijd van crisis willen gemeentebesturen graag hun lokale economie bevorderen, aldus Telgen. "En dat kan heel snel en effectief door je eigen opdrachten vaker aan het lokale bedrijfsleven te gunnen. Vaak vormen externe opdrachten 40% van de gemeentebegroting. Landelijk gaat het schat ik om zo'n € 50 miljard per jaar. Dat is een aardige hefboom om je gemeentelijk beleid mee te realiseren."

'Sociale eisen'

Een andere manier om gemeentelijke aanbestedingen meer lokaal rendement te geven, is door allerlei 'sociale eisen' te stellen aan geïnteresseerde ondernemers. Bijvoorbeeld de eis dat bij de uitvoering van het werk (lokale) uitkeringsgerechtigden of mensen uit de sociale werkvoorziening worden betrokken. Deze 'social return' is de afgelopen vijf jaar bijzonder populair geworden in een groot aantal gemeenten.

Telgen heeft er begrip voor dat gemeentebesturen hun aanbestedingen vaker in de eigen gemeente willen laten landen. Ook de nieuwe Aanbestedingswet, die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, biedt daartoe de ruimte. Maar de wet vraagt gemeenten ook hierbij de beginselen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie te hanteren.

"Je moet een opdracht niet gaan gunnen vanuit een onderbuikgevoel of vanwege je contacten op de tennisclub. Openbaar aanbesteden blijft een goede manier om bedrijven een eerlijke kans te bieden."

Te veel informatie gevraagd

De rompslomp waarover veel gemeenten klagen, doen ze vaak zichzelf aan, aldus Telgen. "De procedures kunnen veel simpeler. Gemeenten hebben de neiging om heel veel informatie te vragen: inschrijving van de Kamer van Koophandel, jaarstukken, accountantsverklaringen, referentieprojecten of een bewijs van goed gedrag. Dat mág je allemaal wel vragen, maar het hoeft niet."

De versoepeling van de aanbestedingsregels zal niet overal met gejuich worden ontvangen, verwacht Telgen. "Bedrijven die niet of nauwelijks aan de bak komen bij de gemeente zullen er blij mee zijn. Maar voor ondernemers die al vaker werk voor de gemeente mochten uitvoeren, is het natuurlijk een bedreiging."

Bron: Het Financieele Dagblad

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Gemeenten gunnen lokale bedrijven vaker opdrachten

(31300x gelezen) | aanbestedingen