Nieuws

Datum: donderdag 28 april 2011

Geen fiscale hulp voor aantrekken kapitaal

Heeft uw bv moeite om aan kapitaal te komen, dan krijgt u helaas geen (extra) fiscale hulp van de overheid. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat hier geen geld voor is. Bovendien zou dit in strijd zijn met Europese staatssteunregels.

In het Belastingplan voor 2011 werd nog aangekondigd dat de overheid een MKB-beleggingsfaciliteit in het leven wilde roepen. Voor MKB-beleggingen zou een vrijstelling in box 3 worden ingevoerd. Dit plan werd vanwege Europese regels afgeschoten. De vraag was of hiervoor een andere belastingmaatregel in de plaats zou komen. Het antwoord van de staatssecretaris is dus: nee.

Toch mogelijkheden voor financiering 

Maar dit betekent niet dat u helemaal geen hulp kunt krijgen als u wilt investeren en hiervoor geld nodig heeft. De Groeifaciliteit zou u op weg moeten helpen bij het aantrekken van kapitaal. Deze regeling houdt in dat financiers die risicokapitaal verschaffen aan mkb-ondernemingen een garantiestelling krijgen. Als de bank of participatiemaatschappij verlies lijdt op de investering, kan 50% worden gedeclareerd bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Ook kunt u gebruikmaken van de borgstellingsregeling van de overheid via het Besluit Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BBMKB) of het Innovatiekrediet.

Bron: BV Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Geen fiscale hulp voor aantrekken kapitaal

(30356x gelezen) | aantrekken kapitaal