Nieuws

Datum: woensdag 22 februari 2012

Flexbranche krimpt met 5 procent in 2012

De economische krimp en oplopende werkloosheid raken de flexmarkt. Voor 2012 verwacht ING Economisch Bureau dat de omzet van de flexbranche met vijf procent afneemt, vooral door een teruglopende vraag naar uitzendkrachten in de industrie.

Minder omzet

De flexmarkt krijgt dit jaar te maken met een teruglopend aantal uren en minder omzet. Vooral uitzendbureaus draaien een minder jaar dan in 2011. De vraag uit de industrie valt vanwege de verwachte productiekrimp daar (-1,2%) voor een groot deel weg.

Detachering stagneert

Ook in de detachering valt, met uitzondering van niches voor bepaald technisch of IT personeel, geen groei te verwachten. Dat betekent dat voor het vierde jaar op rij het aantal uren in de detachering stagneert.

Betere tweede jaarhelft

Voor de hele flexbranche (uitzenden, bemiddelen, detacheren, werving & selectie en payrolling) verwacht ING Economisch Bureau in 2012 een krimp van vijf procent ten opzichte van afgelopen jaar. Vooruitlopend op beperkt economisch herstel in 2013 ligt een betere tweede dan eerste jaarhelft in het verschiet.

Omzetgroei flexmarkt

In 2011 is de omzetgroei van de flexmarkt uitgekomen op naar schatting zeven procent. De toename van het aantal uren ging gepaard met een bescheiden stijging van de tarieven. In de tweede helft van het jaar is vooral de vraag naar korte opdrachten (fase A-uren) bij uitzendbureaus teruggevallen. Hieraan ligt vooral de afzwakking van de vraag uit de industrie, de grootste opdrachtgever, ten grondslag.

Payrolling

Ook in payrolling zwakte de groei af gedurende het jaar. Ondanks een zwakkere tweede helft nam het aantal uitzenduren zoals door de ABU geregistreerd voor het tweede opeenvolgende jaar toe. De technische sector presteerde het beste.

Vraag administratief personeel kwakkelt

De vraag naar administratieve krachten kwakkelde het hele jaar. In de laatste weken van vorig jaar werd weliswaar de sterkste urengroei van het jaar genoteerd: vier procent, maar 2011 kende ook perioden met krimp. Het in de kiem gesmoorde herstel van de zakelijke diensten en de personeelsreducties bij de overheid leiden tot het uitblijven van overtuigend omzetherstel. Gezien de verwachte economische krimp in 2012 (-0,6%) dalen dit jaar de uitzenduren.

Bron: Financieel Management

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Flexbranche krimpt met 5 procent in 2012

(28653x gelezen) | uitzendbureaus,flexbranche,administratief personeel