Nieuws

Datum: dinsdag 3 april 2012

Fiscus vraagt voortaan vaste jaarloongegevens

De regels voor uitvraag van de loongegevens zijn sinds 22 maart 2012 in een vaste regeling vastgelegd. Dit betekent dat de Belastingdienst naar de jaarloongegevens van uw onderneming uit het voorgaande kalenderjaar mag vragen.

Jaaropgaveverplichting

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo'n jaaropgaveverplichting moet binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar worden opgelegd en is alleen toegestaan als de gegevens door uw schuld onvolledig of incorrect zijn. Als u de tekortkoming niet eerder heeft gecorrigeerd, mag de Belastingdienst dus eisen dat u de juiste jaarloongegevens alsnog verstrekt.

Correcte gegevens

Het is belangrijk dat de fiscus over de correcte gegevens beschikt. Die zijn onder meer nodig voor de vaststelling van de definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en inkomensafhankelijke regelingen.

Definitieve regeling voor gegevensuitvraag

Tot nu toe publiceerde het ministerie van Financiën ieder jaar opnieuw een ministeriële regeling waarin stond welke gegevens ondernemingen dat jaar op verzoek van de Belastingdienst moesten verstrekken. Nu is dus definitief in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte vastgelegd welke gegevens u moet ophoesten als de fiscus een jaaropgave vraagt.

Correctiebericht

Voor het corrigeren van onvolledige of onjuiste gegevens in de aangifte loonheffingen geldt de termijn van zes maanden na het kalenderjaar niet. De Belastingdienst kan u tot vijf jaar na afloop van een kalenderjaar nog verplichten om fouten in de loonaangifte te corrigeren. Dat doet u door middel van een correctiebericht dat u tegelijk met een reguliere aangifte loonheffingen verstuurt.

Bron: Salaris Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Fiscus vraagt voortaan vaste jaarloongegevens

(28918x gelezen) | belastingdienst,jaarloongegevens,vaste regeling,jaaropgave