Nieuws

Datum: woensdag 8 juni 2011

Fiscaal voordelen alleen bij nog schonere en zuiniger auto's

Automobilisten moeten de nieuwe generaties extra schone en zuinige nieuwe auto's aanschaffen, willen ze profiteren van de fiscale voordelen die ze nu hebben. Dit valt te lezen in de Autobrief van staatssecretaris Weekers van Financiën die onlangs naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Aanscherping milieunormen

De stimulansen als vrijstellingen op de aanschafbelasting (bpm) en op de motorrijtuigenbelasting hebben de afgelopen jaren tot een hoge vlucht geleid van de verkoop van zuinige auto's. Het gevolg daarvan is dat de fiscus minder geld binnenkrijgt uit de autobelastingen. Als gevolg daarvan komt Weekers met een aanscherping van de milieunormen voor fiscaal aantrekkelijke auto's.

Bij handhaven van de huidige regeling zou het aantal vrijgestelde auto's in 2015 oplopen tot ruim 60% van alle nieuwverkopen. Om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling waarin alleen de echt zuinige auto's worden gestimuleerd, worden de CO2-normen in de registratiebelasting (BPM) en de bijtelling aangescherpt. In 2015 zal dan 10 tot 12% van de nieuw te verkopen auto's in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Vrijstelling MRB

Ook in de toekomst zal een fiscale stimulans blijven bestaan om te kiezen voor de meest zuinige auto. Deze auto's blijven vrijgesteld in de BPM. De vrijstelling van motorrijtuigbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto's wordt met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. Voor deze auto's hoeft tot 2014 geen MRB te worden betaald. Dat is een jaar langer dan eerder was toegezegd.

Ook de verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto's blijft gehandhaafd. Tot en met 2015 geldt bovendien een vrijstelling van MRB en een nulbijtelling voor auto's die maximaal  50 gr CO2/km uitstoten.

Onderscheid benzine- en dieselauto

In het kader van vereenvoudiging wordt in de BPM vanaf 2015 geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een benzine- of dieselauto, afgezien van de dieseltoeslag. De komende jaren groeien de nu nog verschillende CO2-grenzen langzaam naar elkaar toe. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto's die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram.

Dieselauto's betalen een CO2-afhankelijke dieseltoeslag die de huidige vaste dieseltoeslag vervangt. Deze CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram/km. Voor de BPM en de bijtelling gelden voor de verschillende regelingen nu nog verschillende CO2-grenzen. Deze zullen in de periode 2012-2015 op elkaar worden afgestemd zodat voor beide maatregelen in 2015 dezelfde grenzen gelden.

Nieuwe tariefstructuur

In de Autobrief wordt aangekondigd dat de nieuwe tariefstructuur zal worden aangepast om de daarin besloten progressiviteit van het tarief te vergroten voor de echt grote 'slurpers'. Deze in het algemeen veel duurdere auto's hebben naar verhouding een groter voordeel van de ombouw naar een CO2-gerelateerde BPM dan de goedkopere zuiniger auto's die vaak nu ook nog profiteren van een vrijstelling. Het kabinet zal bezien hoe de dure 'slurpers' een hogere belasting kunnen blijven betalen, bijvoorbeeld door de introductie van een vierde schijf.

Rittenregistratie

In de Autobrief wordt ook gevolg gegeven aan een eerdere toezegging om te komen tot een alternatief voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak. Berijders die niet of minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijden, moeten dat nu aantonen door een rittenregistratie bij te houden om geen bijtelling te hoeven betalen. De afgelopen tijd zijn met de branche verschillende alternatieven besproken. Dat overleg is nog gaande.

Een variant die al per volgend jaar ingevoerd zou kunnen worden en een oplossing biedt voor een deel van de gebruikers, is die waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk verklaren dat de bestelauto niet privé (tot maximaal 500 km/jaar) wordt gebruikt. Ook de mogelijkheid van een pilot met een geautomatiseerde rittenregistratie voor bestelauto's om te komen tot een bijtelling naar rato van het aantal privékilometers wordt bekeken.

Geen accijnsverhoging

In de Autobrief kondigt het kabinet verder aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. Daarmee wordt de verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten als accijnzen voorlopig op de lange baan geschoven. Een accijnsverhoging is alleen zinvol als buurlanden Duitsland en België dat ook zouden doen en daar lijkt op korte termijn geen sprake van.

De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Groen gas wordt op dit moment gestimuleerd in de zogenoemde SDE-plus regeling. Dit blijft zo, ook als het groen gas wordt ingezet in het wegverkeer.

Afschaffen Eurovignet

Het kabinet zal voorts in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft. Het Eurovignet is een gebruiksrecht voor het gebruik van de snelweg door zware vrachtwagens (zwaarder dan 12 ton). Afschaffen zou gedekt kunnen worden door de MRB voor die zware vrachtwagens te verhogen.

De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling worden nader uitgewerkt in het Belastingplan 2012. Op een aantal andere maatregelen zal op een ander moment worden teruggekomen.

Meer informatie

Autobrief Weekers

Bron: Ministerie van Financiën

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Fiscaal voordelen alleen bij nog schonere en zuiniger auto's

(38547x gelezen) | rittenregistratie,auto