Nieuws

Datum: woensdag 7 december 2011

EU wil nieuw btw-stelsel

De Europese Commissie heeft dinsdag haar plannen gelanceerd voor een hervorming van het btw-stelsel in de EU. Eén van de doelstellingen is om het btw-stelsel werkbaarder te maken voor bedrijven.

De opzet van het nieuwe btw-stelsel berust op drie overkoepelende doelstellingen:

Bedrijfsvriendelijker

Ten eerste moet de btw werkbaarder worden gemaakt voor bedrijven. "Een eenvoudiger, transparanter btw-stelsel vermindert de administratieve lasten voor bedrijven aanzienlijk en bevordert meer grensoverschrijdende handel. Dit zal op zijn beurt weer goed zijn voor de groei," aldus de Commissie.

Maatregelen

Tot de voorgenomen maatregelen voor een bedrijfsvriendelijker btw behoren:

  • het uitbreiden van het éénloketsysteem voor grensoverschrijdende transacties
  • het standaardiseren van btw-aangiften
  • goede en gemakkelijke toegang tot de gegevens van alle nationale btw-stelsels via een centraal webportaal.

Efficiënter

Ten tweede moet de btw efficiënter worden om de begrotingsconsolidatie-inspanningen van de lidstaten en duurzame economische groei te ondersteunen. Het verbreden van de belastinggrondslagen en het beperken van het gebruik van verlaagde tarieven kan nieuwe inkomsten genereren voor de lidstaten zonder dat tariefverhogingen nodig zijn.

Btw-tarief omlaag

Het normale btw-tarief zou in sommige lidstaten zelfs omlaag kunnen zonder dat dit gevolgen heeft voor de inkomsten, als vrijstellingen en verlagingen worden afgeschaft.

Aanpak fraude

Ten derde moet het enorme inkomstenverlies, dat dagelijks wordt geleden door niet-geïnde btw en fraude, een halt worden toegeroepen. Geschat wordt dat circa 12% van de totale btw-opbrengst niet wordt geïnd (het zogenaamde btw-deficit). In 2012 zal de Commissie een snel reactiemechanisme voorstellen om zeker te stellen dat lidstaten beter reageren op vermoede fraude.

Fraudebestrijdingsmechanismen

Bovendien zal de Commissie nagaan of de huidige fraudebestrijdingsmechanismen, zoals Eurofisc, moeten worden versterkt en zij zal de mogelijkheden onderzoeken van een grensoverschrijdende auditteam om multilaterale controles te vergemakkelijken.

Land van bestemming

Tot slot heeft de Commissie geconcludeerd dat de aloude vraag om de kant op te gaan van een btw-stelsel dat is gebaseerd op het oorsprongslandbeginsel, niet meer relevant is. Daarom zal de btw blijvend worden geïnd in het land van bestemming (dat wil zeggen, daar waar de klant zich bevindt), en zal de Commissie werken aan de totstandbrenging van een modern EU-btw-stelsel dat op dit principe is gebaseerd.

Bron: Plein+ 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - EU wil nieuw btw-stelsel EU

(28585x gelezen) | btw-stelsel,Europese Commissie,hervorming btw-stelsel,btw-aangiften